Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Televizija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA INFORMATOLOGIJU I KOMUNIKOLOGIJU
Studij kulture i turizma
Seminar iz kolegija Medijska pismenost
TELEVIZIJA
Zadar, siječanj 2009.
SADRŽAJ
1. UVOD……………………………………………………………2
2. MEDIJI…………………………………………………………3
3. POVIJEST TELEVIZIJE……………………………………..4
4. TELEVIZIJSKI SADRŽAJI…………………………………5
5. TELEVIZIJA U HRVATSKOJ………………………………6
6. TELEVIZIJA- NAJUTJECAJNIJI MEDIJ DANAŠNJICE……………...............................................7
6.1. UTJECAJ TELEVIZIJE NA DJECU………………….8
7. ZAKLJUČAK…………………………………………………10
1. UVOD
Živimo u trenutku medija kojih je svakim danom sve više. Na djetetovo ponašanje uz obitelji također osjetno utječe uvijek najpopularniji medij: televizija. Sveprisutnost medija u različitim aspektima društvenog života urodila je i brojnim sociološkim, psihološkim, politološkim i komunikacijskim istraživanjima koja nastoje rasvijetliti uloge masovnih medija u suvremenom društvu. Mediji se već više od sedamdeset godina nalaze u središtu interesa europskih i svjetskih istraživača. Posebno je neistražen problem odnosa djece spram medija, te uloga medija u procesu socijalizacije, obrazovanja i odgoja djece.
Televizija je u današnje doba postala središte svakoga doma, centar "obiteljskog života". Zato, čak i kad je sadržaj TV programa pozitivan i edukativan - provođenje većine slobodnog vremena pred ekranom još uvijek ostaje štetno i otuđujuće jer osiromašuje osjećaj zajedništva obitelji.
2. MEDIJI
Da bi shvatili televiziju kao jedan od najutjecajnijih medija potrebno je prije definirati što su zapravo mediji.
"Medij je poruka" - glasovita je tvrdnja kanadskog znanstvenika McLuhana.
Novine, koje su se pojavile prvi puta 1605. godine preteča su svih današnjih medija. U početku su one bile zamišljene kao glasilo koje će informirati određeni broj stanovnika nekog mjesta o događajima, koji su po mišljenju izdavača, bili od šireg interesa za zajednicu kojoj su se obraćale. Kroz povijest novine su se razvijale tako da su objavljivale razne vijesti iz društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života. Izvještavale su o dnevnim događajima, donosile priče i druge zabavne sadržaje. Postupno su od periodičnog izlaženja, što su diktirali sami događaji, prelazi se na redovno dnevno izlaženje. Novine su čak nekoliko stoljeća bile jedini mediji preko kojega se neka vijest ili događaj mogao javiti većem broju ljudi. Tada se podrazumijevalo se da je sve što se objavi u novinama zaista i dogodilo te da su svi objavljeni događaji istiniti.
Ali, u 20. stoljeću pojavljuje se novi moćni medij, televizija. Njenom pojavom, gdje se uz vijest plasira i slika, svijet informacija ulazi u novu fazu koja traje još i danas. Danas možemo slobodno reći da je televizija apsolutno najmoćniji medij jer slika i glas imaju neprocjenjiv utjecaj na mase kojima se obraćaju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta