Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biodizel". Rad ima 29 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET EDUKONS
FAKULTET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
SREMSKA KAMENICA
SEMINARSKI RAD
Predmet:
ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA
Tema:
BIODIZEL
Milica Gašanin-Grubin
SREMSKA KAMENICA
2009.
SADRŽAJ
1. BIO-GORIVA
O
bnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra, energija sunca, hidroenergija, geotermalna enargija i energija biomase.
Biogoriva je naziv za goriva koja ili sama spadaju u biomasu ili su nastala preradom biomase (tj. živih organizama - biljaka, životinja, mokroorganizama), te kao takva, za razliku od fosilnih goriva, spadaju u obnovljive izvore energije. U biogoriva se ubrajaju i goriva koja su nusprodukt drugih procesa, i koja bi inače bila otpad.
Biogoriva se, kao i goriva, dele na:
Čvrsta bio-goriva, gde spadaju
drvo - u raznim oblicima: u obliku cepanice, usitnjenog drvenog otpada, grančica, briketa, iverja, itd;
slama - bilo upakovana ili ne;
seno - za sada bez praktične primene;
drugi biljni otpaci;
Tečna bio-goriva, sa nekoliko podgrupa:
Alkoholna biogoriva su alkoholi proizvedeni od biomase (bioetanol, biometanol, a mogućeje proizvesti i butanol);
Bio-ulja, gde spadaju biljna ulja, Biodizel, ali i upotrebljena ulja, npr. za friteze;
Gasovita bio-goriva u tečnom stanju;
Biogas i drveni gas koji su Fišer-Tropovom sintezom transformisani u tečne ugljovodonike
Otpadni produkti (termalnom depolimerizacijom se iz raznih otpada dobija metan i ugljovodonici slični nafti).
Gasovita bio-goriva:
biogas;
neki generatorski gasovi nastali preradom biomase (drveni gas);
neki destilacioni gasovi nastali preradom biomase;
vodonik nastao cepanjem bilo kog ugljovodonika.
B
iogorivo predstavlja prvi ozbiljan izazov fosilnim gorivima posle više od jednog veka. Biogoriva pomažu u borbi protiv globalnog otopljavanja zato što daju manji učinak staklene bašte, emituju manje ugljen-dioksida nego fosilna goriva. Smanjene su i emisije drugih toksičnih materija kao što je azotoksid koji utiče na povećanje oboljenja disajnih organa, naročito u gradovima. Proizvodnja biogoriva ograničena je samo brzinom rasta biljaka i raspoloživošću obradivih površina. Ukoliko se u proizvodnji biodizela koriste otpadne materije nema čak ni tih ograničenja. U samoj Evropi bi se od količine ulja za kuvanje koje se svake godine po upotrebi baci moglo proizvesti milijardu litara biodizela.
Većina od 20 miliona vozača u Brazilu koristi automobilsko gorivo u kome ima 25 odsto etanola. Cena etanola je više nego dvostruko niža od cene benzina ili dizela i u Brazilu se to gorivo može nabaviti širom zemlje. O Brazilu se sve češće govori kao o „etanolskoj Saudijskoj Arabiji”. Sve je veći broj zemalja koje sada propisuju kombinovanje biogoriva sa standardnim fosilnim gorivima. A velike petrohemijske kompanije kao što su „Šel” (Schell) sve više ulažu u tu tehnologiju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta