Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciljevi uvođenja standarda menadžmenta kvalitetom i ekološkog menadžmenta". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET EDUCONS
FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SREMSKA KAMENICA
SEMINARSKI RAD
Predmet:
Korporativni standardi životne sredine
Tema:
Ciljevi uvođenja standarda menadžmenta kvalitetom i ekološkog menadžmenta
NOVI SAD
2009.godine
Sadržaj
1. Uvod
Prošlo je 22 godine od kako se pojavila prva serija standarda kvaliteta - 1987. godine, Od tada do danas, dogodilo se mnogo izmena u osnovnim standardima; donet je veliki broj standarda podrške osnovnim standardima kojim se utvrđuju zahtevi. Standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom se nalaze među najtraženijim standardima koje izdaje ISO. Ovaj podatak je razumljiv obzirom na veliki broj korisnika ISO standarda za sisteme menadžmenta.
Menadžment upravljanja životnom sredinom je menadžment čije aktivnosti imaju ili mogu imati uticaj na zaštitu životne sredine, a definiše se i kao kontrola svih ljudskih aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i na kvalitet životne sredine.
Životna sredina se posmatra kao kompleks svih uticaja od strane nežive prirode, fizičko-hemijskih uslova sredine, klimatskih faktora koji deluju na dati organizam na mestu na kom živi.
Unošenje zagađujućih materija i energije u životnu sredinu izazvano prirodnim procesima ili ljudskom delatnošću može imati štetno delovanje na kvalitet životne sredine kao i na zdravlje ljudi tako, iz razloga očuvanja i zaštite same životne sredine je i na području zaštite životne sredine su ustanovljeni standardi u skladu sa ISO standardima 9001:2000.
1.1. Pojam standarda
Pod pojmom "standard" se podrazumeva ono što se smatra osnovom za poređenje od strane vlasti ili je opšte priznato. - Vebsterov rečnik
"Standard je dokument koji ima za cilj da ujednači oblik, veličinu, kvalitet i način ispitivanja nekog materijala ili proizvoda. (Izdaje se u Zavodu za standardizaciju.) " - Prosvetina enciklopedija
1.2. Donošenje standarda
ISO organizacija predstavlja međunarodnu federaciju nacionalnih organizacija za standardizaciju, čiji je zadatak da donosi standarde. Donošenje standarda se obavlja u tehničkim komitetima. Tehničke komitete čine predstavnici zemalja, članica ISO. Svaki standard u toku donošenja prolazi kroz najmanje četiri faze:
Nacionalne organizacije za standardizaciju imaju pravo da daju predloge na tekst standarda sve do njegovog konačnog usvajanja.
Nacrti međunarodnih standarda koje tehnički komiteti usvoje dostavljaju se članicama na glasanje. Da bi jedan standard bio objavljen kao međunarodni, potrebno je da za njega glasa najmanje 75% organizacija članica koji učestvuju u glasanju.
Nacionalne organizacije za standardizaciju formiraju odgovarajuće komitete, koji mogu biti identični kao ISO (tzv. mirror commity), ali se češće događa da pojedini nacionalni komiteti pokrivaju više ISO komiteta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta