Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fašizam". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


___________________
__________
SEMINARSKI RAD
Tema: Fašizam
Decembar, 2010.
SADRŽAJ:
I Uvod ..................................................................................... 3
II O terminu “fašizam“ ......................................................... 4
2.1 Definicija pojma ................................................. 4
III Uslovi za nastajanje i uspon fašizma ................................ 4
IV Fašistički ”pogled na svet“ ................................................. 6
4.1 Zamisao čoveka .................................................. 8
4.2 Rasističko učenje ................................................. 9
V Zaključak ........................................................................... 11
VI Literatura ........................................................................... 12
I UVOD
Iako su fašistička Italija i nacistička Nemačka predstavljale različite verzije fašizma i bile inspirisane različitim i ponekad rivalskim verovanjima (prva naglašava ideal svemoćne ili totalitarne države a druga značaj rase i rasizma, moguće je identifikovati zajednički skup fašističkih vrednosti i principa. U kolokvijalnom govoru često se zaboravlja da je nacizam bio samo nemačka varijanta fašizma pa je ovaj termin (fašizam) postao sinonim za antisemitizam, rasizam, holokaust...
U ovom radu ću pokušati da predstavim i druge ideje unutar fašističke ideologije i njihovu pozadinu jer se nijedna društvena ili istorijska pojava ne može razumeti u potpunosti bez poznavanja svih njenih elemenata.
II O TERMINU “FAŠIZAM“
2.1 Definicija pojma
III USLOVI ZA NASTAJANJE I USPON FAŠIZMA
Fašizam se najdramatičnije pojavio u Italiji (Fašistička partija je formirana 1919. godine, Musolini je postavljen za premijera 1922. godine, a do 1926. godine je uspostavljenja jednopartijska fašistička država) i u Nemačkoj (1919. godine formirana Nacionalsocijalistička radnička partija Nemačke koja je bila pod vođstvom Adolfa Hitlera i svesno je usvojila stil Musolinijevih fašista; Hitler 1933. godine postaje kancelar i za nešto više od godinu dana je preobratio Nemačku u nacističku dikataturu).
IV FAŠISTIČKI ”POGLED NA SVET“
Ideje koje Endru Hejvud (Andrew Heywood) u knjizi Političke ideologije vidi kao jezgro fašizma su :
Antiracionalizam: fašizam je pobuna protiv ideja i vrednosti prosvetiteljstva i političkih verovanja koja su iz njih proizašla (u Nemačkoj je objavljeno “ukida se 1789. godina“). Iz toga proizlazi prezir prema apstraktnom mišljenju i obožavanje akcije. Zbog uticaja antiracionalizma fašizam ima destruktivan karakter. Možda se destruktivni karakter fašizma najbolje ogleda u Hitlerovoj zamisli da poruši ceo Berlin ne bi li izgradio novi i lepši koji bi oslikao svu veličinu nemačke nacije. Fašisti su bili jasniji u pogledu onoga čemu se suprotstavljaju nego u pogledu onoga što podržavaju zbog čega se fašizam percipira kao “antifilozofija“ – antiracionalan, antiliberalan, antikonzervativan, antikapitalistički, antiburžoaski, antikomunistički...
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta