Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Faktor akumulacije - OTP banka". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Visoka poslovna škola strukovnih studija
Valjevo
Studijski program: BIO, EPO i MIT
Predmet: Stručna praksa
ELABORAT
Tema: Faktor akumulacije
Preduzeće: OTP banka a.d.
Bojan Nikolić 2301/09
Dejan Dudevski 8331/09
Valjevo, maj 2010. god.
Sadržaj:
Uvod 3
O banci 3
1. Faktor akumulacije ( izračunavanje krajnje vrednosti kapitala ) 4
1.1. Dekurzivno računanje interesa 4
1.2. Anticipativno racunanje interesa 7
1.3. Faktor akumulacije pri neprekidnom ukamaćivanju 9
1.4. Relativna i konformna kamatna stopa 11
Literatura 16
UVOD
Na osnovu obavljenje stručne prakse u Banci OTP upoznali smo se sa poslovanjem banke, kreditima koje daju i uradili smo određeni broj zadataka vezanih za faktor akumulacije.
O banci
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad nastala je zvanično 21. maja 2007. godine spajanjem tri srpske banke:
Niške Banke a.d. Niš,
Zepter banke a.d. Beograd i
Kulske banke a.d. Novi Sad.
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu, danas ima preko 1200 zaposlenih i razgranatu poslovnu mrežu na celoj teritoriji Srbije, sa preko 100 poslovnica.
OTP banka iz Budimpešte je u decembru 2005. godine potpisala ugovor o kupovini Niške banke, a u martu 2006. je i zvanično postala vlasnik Niške banke a.d. Niš. U oktobru 2006. je završeno preuzimanje većinskog paketa akcija Zepter banke a.d. Beograd, dok je kupovina Kulske banke, ugovorena u julu, uspešno okončana u decembru 2006. godine.
Zepter banka je osnovana 1992. godine kao prva domaća banka sa većinskim stranim kapitalom. Kulska banka je nastala 1995. godine, kao privatna domaća banka koja se prvenstveno bavila poslovanjem sa privredom. Niška banka, na bazi materijalne i poslovno-finansijske istorije, beleži 120 godina postojanja kao banka sa najdužom tradicijom u niškom regionu i šire.
OTP grupa
OTP banka Srbija je član međunarodne OTP bank grupe koja predstavlja vodeću finansijsku grupu u Mađarskoj i 30. juna 2006. je imala 23,5% tržišnog udela prema konsolidovanom glavnom bilansu. OTP Bank Plc. je preko svojih subsidijara u Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rusiji, Rumuniji, Slovačkoj i Ukrajini postala odlučujući akter na bankarskom tržištu centralne i jugoistočne Evrope što joj pruža mogućnost da razvija odnose sa klijentima u okviru OTP grupe. Grupacija OTP trenutno opslužuje više od 11 miliona klijenata u devet zemalja.
Želja OTP banke iz Mađarske je da OTP banka Srbija bude uspešno integrisana u OTP grupu ali i da bude prepoznata kao srpska banka. Prilagođavanjem zahtevima domaćeg tržišta, harmonizacijom postojećih i uvođenjem novih proizvoda, OTP banka Srbija ima nameru da razvija svoje poslovanje u skladu sa najvišim standardima evropskog bankarskog poslovanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta