Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Acetil koenzim A - izvori i metabolička sudbina". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
PREDMET: BIOHEMIJA
TEMA: ACETIL KOENZIM A - IZVORI I METABOLIČKA SUDBINA
Sadržaj
Uvod
Enzimi su biološki katalizatori koji djeluju u ćelijskoj i vanćelijeskoj sredini olakšavajući tok i nastanak velikog broja biohemijskih reakcija. Hemijske reakcije katalizuju neorganski katalizatori. Enzimi, takođe, pokazuju svostva “katalizatora” ali i određene razlike.
Osnovna razlika je da enzimi katalizuju određene hemijske reakcije u biološkoj sredini i biološkim sistemima.
Druga razlika je da su enzimi, za razliku od neorganskih katalizatora, proteini (prosti, složeni). Enzimi, pored toga, djeluju katalitički u malom broju biohemiskih reakcija, najčešće samo u jednoj, dok neorganski katalizatori mogu da katalizuju više biohemijskih reakcija.
Katalitička aktivnost mnogih enzima zavisi od prisustva malih molekula koji se nazivaju kofaktori i vežu se na enzim.
Enzim (proteinski lanac) bez vezanog kofaktora se u takvim slučajevima naziva apoenzim i katalitički je inaktivan, dok se katalitički aktivan enzim koji sadrži kofektor naziva holoenzim.
Kofaktori mogu biti metalni joni ili relativno male organske molekule koje se nazivaju koenzima. Ako su koenzimi čvrsto vezani za enzim (najčešće kovalentrnim vezama) onda se nazivaju prostetske grupe.Slabo vezane koenzime koji se reverzibilno vežu na enzim smatramo i kosupstratima.
Različiti enzimi koji katalizuju isti tip hemijskih reakcija i prema tome imaju iste ili slične mehanizme katalize, koriste iste koenzime ili prostetske grupe.
Zajednička svojstva svih kofaktora
- Kofaktori nisu proteini. To su termo-stabilni spojevi za razliku od apoenzimskog proteinskog dijela koji je termo-labilan.
- sudjeluju u enzimskoj reakciji reagujući sa supstratom u aktivnom mjestu.
- nisu odgovorni za specificnost enzimske reakcije.
- potpuno se razlikuju od reakcijskog supstrata.
- većina kofaktora su izgrađeni od ciklickih i heterociklickih jezgri.
- najčešce, ovi se spojevi ne mogu sintetisatii u ljudskom organizmu i moraju se unositi hranom.
- mnogi kofaktori su derivati u vodi topljivih vitamina
Podjela kofaktora
- koenzimi
- metalni ioni (Mg , Ca , Zn , Mn itd).
Podjela koenzima po načinu djelovanja:
Prostetičke grupe
kosupstrati
Specificna svojstva prostetičkih skupina.
Posebna svojstva prostetickih skupina su:
- Prostetička skupina je kovalentnim vezama trajno vezana na apoenzim
- Prostetička skupina djeluje u okviru jedinstvene enzimske reakcije koja se odvija u dva dijela: promjena strukture ili povratak u početno stanje pri tome prostetička skupina ne disocira s apoenzima.
Podjela koenzima po biološkoj funkciji:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta