Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Neogen- Kenozoik". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNITERZITET U BANJALUCI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE
Seminarski rad
Osnovi geologije
Tema : Neogen
Banja Luka, mart 2008
Sadržaj
Uvod
Neogen
Miocen
Pliocen
Pleistocen
Holocen
Uvod
Najkrupniji događaji, koji obilježavaju velike promene u istoriji razvića zemljine kore i razvića života na njoj, grupisani su u najšire odeljke doba ili ere. Njih ima četiri: Prekambrijska era, Paleozojska era, Mezozojska era i Kenozojska era. Geološke ere dele se na manje odeljke, Vremenski na periode, kojima u prostoru odgovaraju sistemi ili formacije. Oni se dalje dele na još manje delove,epohe, kojima u prostoru odgovaraju serije. Dok epohe delimo na spratove,zone ili nivoe, itd.
Kenozojska era je poslednja i životu Zemlje. Ime je dobila od grčkih reći Kenos – nov i Zoon – život. Dakle, Kenozoik- Novi život (zemlje). Ovom erom obuhvaćeno je vreme od 35-65 miliona godina, s tim da nema gornju granicu jer obuhvata i današnjicu. O podeli kenozoika i danas se raspravlja. Naime, klasična podjela ove ere je bila na tercijar i kvartar, koji se dalje dele redom, na neogen(pliocen i miocen) i paleogen(oligocen,eocen,paleocen), te na holocen i pleistocen.
Danas, međutim, postoji pokret među geolozima (posebno morskim geolozima specijaliziranim za neogen) da se sadašnji geološki period (kvartar) uključi u neogen, dok ostali (posebno oni specijalizirani za geologiju kopna) inzistiraju da kvartar bude posebni period zbog drukčijih nalaza. Ponešto zbunjujuća terminologija i neslaganje geologa o tome gdje treba povući hijerarhijsku među je posljedica sve finijeg granulariteta kako se nalazi približavaju sadađnjosti, i zahvaljujući tome što mlađi sedimentarni nalazi obično predstavljaju daleko veći izvor podataka od onih starijih te ukazuju na daleko veći broj oblika okoline. Dijeleći kenozojsku eru na tri (ili dva) perioda (paleogen, neogen, kvartar) umjesto sedam epoha, periode je nešto lakše usporediti s trajanjem perioda u mezozojskoj i paleozojskoj eri. Tako da najnovija podjela kenozoika izgleda ovako:
.
Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era Neogenski period Miocen Pliocen Pleistocen Holocen Aquitanij Burdigalij Zanclej Rani Langhij Serravallij Piacenzij Srednji Tortonij Messinij Gelasij Kasni
NEOGEN
Tokom neogenskog perioda dolazi do rasedanja te velikih vulkanskih aktivnosti. Pomeranje Zemljinih ploča tokom ovog perioda imalo je značajan uticaj na evoluciju života. Stvaranje planina i veliko uzdizanje na zapadnom boku Severne i Južne Amerike promenilo je regionalne klime, dok stvaranje Himalaja i Tibetanskog platoa prouzrokovalo monsune u Jugoistočnoj Aziji. Rasedanje i vulkanska aktivnost otvorili su Severni Atlantik i stvorili Veliku tektonsku (rasednu) dolinu u istočnoj Africi, gde se pojavljuje velik broj naših predaka primata. Međutim, sve promjene tokom razvića zemlje i organizama razradićemo po neogenskim podperiodima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta