Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Začeci fotografije u svetu". Rad ima 39 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
PREDMET:
ISTORIJA NOVINARSTVA
TEMA: ZAČECI FOTOGRAFIJE U SVETU
Smer :
Novinarstvo II godina
Beograd 2008.
Sadržaj:
Uvod - Umetnost fotografije....................... 1
Razrada - Kratak pregled hronologije
nastanka i razvoja fotografije.......................... 4
Zaključak..................................................... 25
Hronologija pronalazaka u fotografiji....... 30
Literatura................................................... 37
Uvod - Umetnost fotografije
Drvorez Albrehta Duerera iz 1525. godine,
predstavlja umetinka koji sa svojim sradnikom proučava zakone perspektive.
Fotografija je određena stvar, na određenom mestu u određeno vreme. Može se fotografisati samo ono što je stvarno pred kamerom. Onome što će biti na fotografiji mora biti prisutan fotograf kao i objekt. Na fotografiji je čovek određen čovek, događaj je određen događaj, koji se dogodio na određenom mestu u određeno vreme. Fotografija pravi sliku samo od onoga što jeste, što stvarno postoji, što se događa upravo tada kad fotograf snima. Zbog toga što je fotografija upućena samo na postojeće, na stvarno, na prisustvo u određenom trenutku, ona ima verodostojnost, fotografija ubeđuje da je to tako kako se vidi na slici.
Fotografijom se može baviti svako. S obzirom na to da je ona jedna jednostavna tehnika, svako ko se potrudi da savlada proces dobijanja slike fotografskim putem, može u fotografiji dobiti ono što mu je potrebno. U smislu umetničkog značaja dijazapon fotografije je ekstremno širok - od fotografije koja nema drugog značaja osim prostog dokumenta o nekoj formi i prostoru, do fotografije koja je po umetničkoj snazi jednaka najvećim umetničkim dostignućima.
Fotografija počinje da postaje umetnost od one tačke kad počinje da postaje poruka čoveka čoveku, da prenosi ideje i saznanja o životu, prirodi i čoveku. Kao sredstvo komuniciranja s druge strane, fotografija je nenadoknadiva. Prostori, ljudske mase, ljudski intimni svet, sukobi, način života ljudi koji, ma kako daleko bili bolji od nas, gledani kroz fotografiju postaju naši, poznati, viđeni. Fotografija čini da budemo prisni sa stvarima, ljudima i događajima koji bi bez nje ostali fantazija uprkos najtalentovanijim opisima i najubedljivijim detaljima.
U savremenoj fotografiji se izdvojio jedan vid fotografije koji posebno tretira probleme ljudskog življenja. Uobičajeni naziv za takvu fotografiju je life fotografija. Dela koja su stvorena u ovoj oblasti, koja često na prvi pogled deluju kao sirov dokument, veoma su ekspresivna, deluju na posmatrača više od ostalih ostvarenja na tu temu, jer počivaju na onome što jeste, što je stvarno postojalo pred kamerom u trenutku snimanja.
Fotografija slikom govori čoveku o čoveku. Čovek je u fotografiji uvek prisutan. Ako nije pred kamerom, on je sa svojom određenom idejom i namerom, iza kamere. Fotografija iznosi svet pre čoveka i čoveka pred svet. Savremena fotografija je našla svoju ulogu u društvu i sredstva koja joj tu ulogu obezbeđuju. Jedno od sredstava je naglašena prisutnost koja je veoma izražena u modernoj fotografiji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta