Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dunav". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
PREDMET: ZAŠTITA ŠIVOTNE SREDINE I TURIZAM
TEMA:
Beograd,
Februar 2009.
SADRŽAJ:
1. DUNAV....................................................................................................................... 1
2. ETIMOLOGIJA........................................................................................................ 1
3. DUNAV U ANTIČKOJ KNJIŽEVNOSTI.............................................................. 1
4. ZNAČAJ DUNAVA................................................................................................... 2
5. HIDROGRAFIJA...................................................................................................... 2
6. GEOLOGIJA............................................................................................................. 2
7. GEOGRAFIJA........................................................................................................... 3
8. DETALJAN TOK OD CRNE ŠUME DO CRNOG MORA.................................. 3
8.1. NEMAČKA.................................................................................................... 3
8.2. AUSTRIJA .................................................................................................... 4
8.3. SLOVAČKA……………………………………………………………….. 5
8.4. MAĐARSKA………………………………………………………………. 5
8.5. HRVATSKA……………………………………………………………….. 5
8.6. SRBIJA…………………………………………………………………….. 5
8.7. BUGARSKA………………………………………………………………. 6
8.8. RUMUNIJA……………………………………………………………….. 6
8.9. MOLDAVIJA……………………………………………………………… 7
8.10. UKRAJINA……………………………………………………………….. 7
9. DUNAV KROZ ISTORIJU………………………………………………………... 7
10. DUNAV U KULTURI…………………………………………………………….. 9
11. FLORA I FAUNA………………………………………………………………… 9
11.1.FAUNA……………………………………………………………………. 9
11.2. FLORA…………………………………………………………………… 10
12. UPOTREBA VODE……………………………………………………………… 10
12.1. PITKA VODA…………………………………………………………… 10
12.2. HIDROELEKTRIČNA ENERGIJA…………………………………… 10
12.3. NUKLEARNA ENERGIJA…………………………………………….. 11
12.4. PLOVIDBA ……………………………………………………………… 11
12.5. PLOVIDBA U NOVIJE VREME………………………………………. 11
12.6. KANAL DUNAV-TISA-DUNAV……………………………………….. 11
12.7. RIBOLOV………………………………………………………………… 12
12.8. VINOGRADARSTVO…………………………………………………… 12
12.9. TURIZAM………………………………………………………………… 12
1. DUNAV
Dunav je najduža reka u Evropskoj uniji i druga najduža reka u Evropi nakon Volge. Dunav izvire u Schwarzwaldu (šumovit planinski kraj u pokrajini Baden-Württemberg, na jugozapadu Nemacke), spajanjem rečica Brigach i Breg, u mestu Donaueschingen. Dunav dalje teče prema istoku, kroz nekoliko glavnih gradova u središnjoj i istocnoj Evropi (Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd), te nakon 2850 km, na obali Crnog mora, stvara deltu u Rumuniji i Ukrajini, koja se nalazi pod zastitom UNESCO-a.
2. ETIMOLOGIJA
Ime reke na hrvatskom, srpskom i bugarskom je Dunav (ćirilično: Дунав). Na rumunskom se ona zove Dunărea, na mađarskom Duna, na slovačkom Dunaj, na ukrajinskom i ruskom Dunaй, na nemačkom Donau, na engleskom i francuskom Danube i na turskom Tuna. Sva ova imena dolaze od latinskog izvornika Danubius koji je bio rimski rečni bog. Njen latinski naziv je Danubius. Etimološki se radi ο kovanici (k), koja proističe od reči Διος-Ζευς (Dios-Zevs), čiji je bukalički oblik Δαν, Ζαν (Dan, Zan), sve izvedeno od korena δι, δίος (di, deos)-sjajan, "sjaj nebeski".U mitologiji, Zevs ili Dias je Kronov i Rejin sin, kralj bogova i ljudi, bog neba i začetnik svih prirodnih pojava. Genitiv od Δαν (Dan) je Δανου (Danou). Drugi član imena Danubius je bius koji je proizišao od reči βίος bios, latinski vivus, tj. život, posebno ljudski život. Moguće je da je ime reke iranskog ili keltskog podrekla, što je možda slučaj i s drugim velikim evropskim rekama kao što su Dnjepar, Dnjestr, Donec, Don u Rusiji i Don u Engleskoj. Na persijskom reč dānu označava reku ili struju. Na njemačkom završetak au dolazi od germanskog ouwe (reka), a izraz „Donau” se koristi od 1763. godine. U starim nemačkim dokumentima, mogu se naći nazivi „Tonach”, a kasnije i „Donaw”.Od drugih naziva za reku, poznata je i starogrčka Ἴστρος (Istros).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta