Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan kompanije WirelessMedia". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. Istorijat kompanije
Već na samom početku rada, kompanija WirelessMedia je stupila u odnos strateškog partnerstva sa Mobilnom telefonijom Srbije (MTS), vodećim provajderom mobilne telefonije u Srbiji.
Nedugo zatim, WirelessMedia je uspostavila i ugovornu saradnju sa televizijom Pink, jednom od najgledanijih televizija u Srbiji, inače članicom Pink International Company, vodećeg regionalnim lidera u oblasti elektronskih medija na prostorima država bivše Jugoslavije.
Kompanija WirelessMedia neposredno sarađuje i sa značajnim radio-televizijskim kućama, među kojima se posebno izdvaja City Records, najtiražnija izdavačka kuća na ovim prostorima koja oko sebe okuplja brojne popularne muzičke izvođače. Pored navedene, uspešna saradnja se ostvaruje i sa kompanijama kao što su Dallas Records, Multipublishing, Mascom, koje su samo neke od zastupnika najpoznatijih svetskih muzičkih kuća (Universal Records, Warner, Sony i dr).
Na taj način je kompanija WirelessMedia, neposredno nakon osnivanja, započela i ostvarivanje svoje vizije, misije, kao i strateških i osnovnih ciljeva uporedo na lokalnom i regionalnom nivou.
2.Analiziranje trenutne situacije
2.1Analiza internog okruženja
2.1.1 Misija i vizija kompanije
Vizija kompanije WirelessMedia jeste da bude vodeći provajder usluga za korisnike mobilnih telefona i web usluga, uz primenu najviših standarda kao i kroz stalno usavršavanje u pogledu sadržaja i tehnologija. Verovanjem zaposlenih da su prave vrednosti jedino one istinske, ljudske, da kao takve prožimaju sam rad i odnos sa korisnicima, kompanija WirelessMedia ne predstavlja samo koncept već i određen način – veličinu jednog mogućeg života. Zato, učinimo svet mobilnim!
Misiju kompanije WirelessMedia predstavlja pružanje usluga korisnicima mobilnih telefona, stimulisanje istraživačkog razvoja u oblasti telekomunikacija, kao i konstantno praćenje i prilagođavanje novim tehnologijama i konceptima.
Kompanija je takođe propisala određene standarde za izradu politike, koje je učinila javnim na svom internet sajtu:
U svom radu držimo se utvrđenih standarda koji se odnose na maksimizaciju principa kvaliteta i pouzdanosti, poštovanja prema svakom korisniku i zaposlenom, kao i uvažavanje poslovne filozofije naših poslovnih partnera i saradnika.
Želimo da naše ključne vrednosti ne budu samo odraz naše poslovne filozofije, već i način da korisnici naših usluga budu bogatiji za ceo jedan svet.
Smatramo da se do zadovoljnog korisnika stiže samo istinskom posvećenošću, zasnovanom na principu integracije ljudi, tehnologija i poslovnih sistema.
2.1.2 Ponuda
Osnovna delatnost kompanije WirelessMedia jeste pružanje usluga putem Mondo Vrhunskog WAP portala. WAP portal (Wireless Application Protocol) predstavlja vrstu javnog servera za bežičnu komunikaciju. WirelessMedia i MTS (Mobilna Telefonija Srbije) su 2004. godine pokrenuli projekat MONDO portala – prvog visokokvalitetnog WAP portala u Srbiji koji omogućuje da se samo jednim klikom na tastaturu mobilnog telefona dođe do potrebne informacije ili željenog sadržaja. Ovaj protokol stvoren je sa ciljem da se prevaziđu ograničenja koja nameću veličine i mogućnosti displeja mobilnog telefona.
U okviru delatnosti Wireless-a obuhvaćena je SMS usluga u saradnji sa RTV stanicama koja bi pružala mogućnosti glasanja na top listama, izbor muzičkih želja, učestvovanja u raznim kvizovima, komentarima i sl. Od skoro će se, kao poseban novitet, na tržištu pojaviti i mogućnost informisanja o zaposlenju. Naime, u toku je proces uspostavljanja saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i tada bi se, preko mobilnog telefona, informisali svi zainteresovani o novim radnim mestina, uslovima konkursa i pružale sve ostale relevantne informacije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta