Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Materijali i proizvodi za novo vreme nastali kao rezultat ubrzanog tehnološkog razvoja ". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај
Увод ................................................................................................................................................. 3
1. Керамички материјали ............................................................................................................. 4
1.1. Својства ..................................................................................................................... 4
1.2. Примена .................................................................................................................... 4
1.3. Керамичке сировине ................................................................................................ 4
2. Полимерни материјали ............................................................................................................ 5
2.1. Полимери и пластичне масе .................................................................................... 5
2.2. Термопластични полимери ...................................................................................... 6
2.3. Термостабилни полимери ........................................................................................ 7
2.4. Алдехидне пластичне масе ...................................................................................... 8
2.5. Полиестри .................................................................................................................. 8
2.6. Епоксидне смоле ....................................................................................................... 8
2.7. Силикони .................................................................................................................... 9
3. Kомпозитни материјали ........................................................................................................... 9
3.1. Влакна за ојачавање композитних материјала на основу пластике ................... 10
3.2. Стаклена влакна за ојачавање пластике ............................................................... 10
3.3. Угљенична влакна за ојачавање пластике ............................................................ 11
3.4. Полиестерске смоле ојачане стакленим влакнима ............................................. 11
3.5. Епоксидне смоле ојачане угљеничним влакнима ............................................... 11
3.6. Дрво ......................................................................................................................... 12
4. Биоматеријали ......................................................................................................................... 12
5. Метални материјали ............................................................................................................... 13
5.1. Бакар ........................................................................................................................ 13
5.2. Алуминијум .............................................................................................................. 15
5.3. Магнезијум ............................................................................................................... 15
5.4. Титанијум ................................................................................................................. 16
5.5. Челик ......................................................................................................................... 16
Закључак ........................................................................................................................................ 18
Литература .................................................................................................................................... 19
Увод
Наглашен значај технолошког развоја у савременим условима захтева дефинисање појма “технолошки развој”. Под технолошким развојем се подразумева скуп активности, којима се-путем повећања укупних И, посебно производно релевантних знања-побољшавају постојећи И проналазе нови методи производње, усавршавају својства постојећих производа, као И готово сви организациони модели И технолошки процеси којима се рационализује производња. Под технолошким развојем поред настанка нових процеса уз коришћење нових извора сировина, треба подразумевати: сталан процес усавршавања средстава И предмета рада И извора енергије, увођење нових производних метода И нових начина организације И управљања производњом у чијем се резултату постиже повећање друштвене продуктивности рада; стварање нових производа или нових варијанти већ познатих производа; ово стално мењање технике остварује се било заменом основних средстава технолошки савршенијим, било увођењем нове технике путем нових инвестиција у већ постојеће гране, било изградњом потпуно нових грана.Све што нас окружује је материја. Од свеукупне материје која нас окружује, материјали чине један њен део. Постоји више дефиниција материјала а једна од тих је: “материја коју људска бића употребљавају и/или прерађују”. У том смислу стена (камен) није материјал, већ материја, али када се употреби за одређену сврху као сто је добијање бетона, онда постаје материјал. Дрво постаје материјал када се преради на такав начин да у новом облику може да се користи. Да би материјали могли успешно да се користе, треба да се одликују низом својстава (особина), као сто су хемијска, физичка (топлотна, магнетна, оптичка), механицка И нуклеарна својства, која су у непосредној вези са структуром материјала.
Керамички материјали
Керамика долази од речи керамикос (грчки: κεραμικός ) а она је означавала глину за лончарске предмете. Керамички материјали су сложени хемијски спојеви, који садржавају метала и анорганске елементе. Керамички материјали имају механичка и физикалних својстава која покривају широко подручје. Граница између метала и керамике се најлакше дефин
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta