Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza menadžerske funkcije planiranja". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet - Zagreb
ANALIZA MENADŽERSKE FUNKCIJE PLANIRANJA
Seminarski rad
Izradila: Ivana Kovač
Kolegij: Osnove menadžmenta
Zagreb, ožujak 2008.
SADRŽAJ
SADRŽAJ..............................................................................................................................2
1.UVOD..................................................................................................................................4
2. ANALIZA FUNKCIJE MENADŽMENTA - PLANIRANJE......................................5
2.1. Planiranje...................................................................................................................5
2.2. Razine planiranja.......................................................................................................5
2.3. Vremenska dimenzija planiranja.............................................................................6
3. ETAPE PROCESA PLANIRANJA.................................................................................7
3.1. Situacijska analiza......................................................................................................7
3.2. Postavljanje ciljeva.....................................................................................................8
3.2.1. Top down.............................................................................................................8
3.2.2. Bottom up............................................................................................................8
3.2.3. Kombinirani pristup.............................................................................................9
3.3. Kriteriji postavljanja ciljeva......................................................................................9
3.4. Razvoj planskih premisa...........................................................................................10
3.5. Identificiranje alternativa........................................................................................10
3.6. Evaluacija alternative...............................................................................................10
3.7. Izbor alternativa........................................................................................................11
3.8. Formuliranje izvedenih planova..............................................................................11
3.9. Izrada budžeta...........................................................................................................11
4. MISIJA...............................................................................................................................11
5. VIZIJA................................................................................................................................12
6. STRATEGIJA I STRATEŠKO PLANIRANJE.............................................................12
6.1. Analiza okoline............................................................................................................12
6.1.1. Analiza opće ili socijalne okoline.......................................................................13
6.1.2. Analiza poslovne okoline....................................................................................14
6.1.2.1. Stakeholder analiza..................................................................................14
6.1.2.2. Analiza konkurentske okoline.................................................................14
6.1.3. Analiza interne okoline.......................................................................................14
6.1.4. Povezivanje analize eksternih i internih faktora.................................................15
6.2. Formuliranje strategije...............................................................................................16
6.2.1. Korporacijske strategije......................................................................................16
6.2.1.1. Glavne strategije.....................................................................................16
6.2.1.2. Modeli poslovnog portfelja....................................................................17
6.2.1.2.1. Jednostavni portfelj................................................................17
6.2.1.2.2. Diferencijalni portfelj.............................................................18
6.2.1.2.3. Portfelj konkurentskih prednosti............................................18
6.2.1.2.4. Strateški domino.....................................................................18
6.3. Poslovne strategije.......................................................................................................18
6.4. Funkcijske strategije...................................................................................................19
7. IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE..............................................................................19
7.1. Analiza strateškog izbora...........................................................................................19
7.2. Izbor pristupa implementacije...................................................................................20
7.3. Neposredna implementacija strategije......................................................................21
7.4. Kontrola i evaluacija strategije..................................................................................21
7.5. Povratna veza...............................................................................................................21
8. DONOŠENJE ODLUKA...................................................................................................22
8.1. Priroda donošenja odluka..........................................................................................22
8.1.1. Pojam odlučivanja...............................................................................................22
8.1.2. Odluke i tipovi odluka........................................................................................22
8.2. Modeli donošenja odluka............................................................................................22
8.2.1. Klasični model.....................................................................................................23
8.2.2. Administrativni model.........................................................................................23
8.3. Proces donošenja odluka............................................................................................23
8.4. Participacija u donošenju odluka ( grupno odlučivanje ).......................................24
8.5. Tehnike donošenja odluka.........................................................................................25
9. ZAKLJUČAK....................................................................................................................26
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta