Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije kao berzanski materijal". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Alfa Univerzitet
Fakultet za trgovinu i bankarstvo
beograd
Seminarski rad
TEMA:
Akcije kao berzanski materijal
Kruševac, 2011
Sadržaj
Uvod 3
I Pojam i nastanak akcijskog kapitala 4
II AKCIJE 5
1.Izdavanje akcija 6
2. Odluka o izdavanju akcija i poziv na upis akcija 7
3. . Upis, uplata i izdavanje akcija 7
4. Sastojci i obavezni elementi akcije 8
5. Knjiga akcionara 8
6. Vrste i klase akcija 8
6.1 Akcije na ime i akcije na donosioca 9
6.2 Osnivacke akcije i akcije sledecih emisija 9
6.3 Privremene i stalne akcije 9
6.4 Obicne (redovne) akcije 9
6.5 Monoglasne, viseglasne i bezglasne akcije 10
7. Prenos akcija 10
8. Amortizacija, zamena, sjedinjavanje, podela, oglasavanje nevažecom i povlacenje akcija 11
Zaključak 12
Literatura 13
Uvod
Ovaj seminarski rad ima za cilj da predstavi akcijski kapital i njegove elemente, da informiše o licima koja se pojavljuju u trgovini akcijama kao hartijama od vrednosti, da prezentuje podatke i prikaze process izdavanja i trgovine akcijama. Ovim radom su jasno definisani i objasnjeni bitni elementi akcija. Akcije predstavljaju najznačajnije dugoročne hartije od vrednosti kojima se trguje na trzištu kapitala. Svetska ekonomija počiva na kompanijama koje za izvore kapitala pri poslovanju koriste prodaju akcija. Iako su akcionarska drustva najmladji vlasnički oblici na svetu, one su danas prerasle u najveće svetske gigante sa kojima se preduzeća kao sto su porodicna i partnerska ne mogu porediti. Niz finansijski institucija je izraslo iz poslovanja sa akcijama.
I Pojam i nastanak akcijskog kapitala
Akcijski kapital nastaje udruživanjem kapitala veće ili manje grupe individualnih
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
alac uneo odredjeni ulog u glavnicu kapitala akcionarkog (deonicnog) drustva, a ona mu daje pravo ucesca u tom drustvu. Pojam institut akcije ima, u sustini, dva znacenja. U formalno-pravnom smislu, to je isprava kojom se dokazuje clanstvo u akcionarskom drustvu, a u materijalno- pravnom smislu ona izrazava ulogu i udeo clana drustva u drustvu i skup njegovih prava koja ima u t om drustvu.(udeo). Prvo, akcija ili deonica jeste korporativna hartija od vrednosti, jer daje clanska prava u akcionarskom drustvu, tj. pravo ucesca drustvu. Akcija predstavlja skup akcionarskih prava clana drustva. Imalac je vlasnik te isprave i time stice clansko pravo u drustvu, koje mu daje upravljacka prava i imovinska prava u akcionarskom drustvu. Drugo, jeste vlasnicka hartija od vrednosti, jer se njome dokazuje i na osnovu nje se ostvaruje pravo svojine, odnosno svojine akcionara na akcionarskom drustvu, kao pravnom licu. Akcija (dionica) jeste dugorocna hartija od vrednosti, jer se izdaje na neodredjeno vreme. Trece, akcija predstavlja ulog koji je akcionar uneo u glavnicu kapitala drustva. Zato ona izrazava i predstavlja deo kapitala akcionarskog drustva. Samim tim, akcija jeste instrument za finansiranje akcionarskog drustva. Naime, osnovna glavnica kapitala drustva podeljena je na akcije, cija je najmanja nominalna vrednost odredjena zakonom. Akcije se ne mogu izdavati sa nominalnom vrednoscu ispod zakonom odredjenog minimuma. Maksimalna nominalna vrednost akcije, ne odredjuje se, medjutim, zakonom vec se odredjuje statusom drustva, odnosno ugovorom izmedju clanova drustva. U toku postojanja drustva moze doci do povisenja, kao i do snizenja nominalne vrednosti akcije. Njihova se vrednost ne moze, medjutim, sniziti ispod minimuma koji je odredjen zakonom ili statutom drustva. Akcije se, po pravilu, izdaju prilikom osnivanja drustva (osnivacke akcije), ali se one mogu izdati i kasnije radi povecanja glavnice kapitala drustva. Akcije se, ustvari, kupuju ili otkupljuju od drustva koje ih emituje, ili kasnije od pojedinih vlasnika koji ih prodaju. Bez uplate uloga, tj. bez kupovine akcije ne moze se postati clan akcionarskog drustva, jer je ovde pravilo da nista ne moze da se dobije besplatno. Cetvrto, akcija jeste dividenda hartija od vrednosti. Ona daje pravo na dividendu, ako dividende bude bilo. Zato je ona akcija od vrednosti sa promenjivim prihodom. Ovo za razliku od hartije od vrednosti sa stalnim prihodom, tj. kamatom (obveznice). Peto, akcija jeste nedeljiva celina, jer se ne moze razdvojiti na vise samostalnih akcija, ali je moguca susvojina na akciji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta