Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "HDZ - Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, mladež HDZBiH". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Studijski odsjek: Žurnalistika
SEMINARSKI RAD IZ
SAVREMENIH POLITIČKIH SISTEMA Ι
TEMA:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE, MLADEŽ HDZBiH
Tuzla 08.01.2008.
UVOD
Hrvatska demokratska zajednica BIH narodna je stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda i drugih građana u BiH, čiji se program temelji na načelima demokracije i  kršćanske civilizacije, te drugim vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda. 
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine nastala je kao izraz višestoljetne težnje hrvatskog naroda za ostvarenjem svoje nacionalne samobitnosti i opstojnosti u povijesnim okolnostima rušenja totalitarne komunističke vlasti, te kao izraz povijesnih težnji hrvatskoga naroda za ostvarivanjem demokracije, nacionalne slobode, jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskoga naroda u BiH, vodeći računa o političkim, gospodarskim, društvenim i kulturnim okolnostima sredine u kojoj djeluje, jednako kao i o međunacionalnom i međunarodnom kontekstu slobodnih država Europe.
DATUM OSNIVANJA, KAKO JE STRANKA NASTALA
18. kolovoza 1990. godine u Sarajevu je održan I. sabor Hrvatske demokratske zajednice BIH,a do danas je održano ukupno VIII sabora HDZ BIH.
  VIII. sabor HDZBIH održan je  26. travnja 2003. godine 
Sudjelovala ja na svim izborima od 1991. godine do danas, i ostvarivala plebiscitarnu potporu hrvatskog naroda. Sudjelovala u vlasti od 1991. godine do 2000. godine kada je na nelegalan i nelegitiman način istjerana iz vlasti na državnoj i federalnoj razini, iako je i na tim izborima ostvarila plebiscitarnu potporu birača. Nakon parlamentarnih izbora 2002. godine, HDZBiH ponovno sudjeluje u tijelima vlasti od županijske do državne razine.
Članstvo stranke u međunarodnim organizacijama i udruženjima stranaka (punopravno članstvo, pridruženo članstvo, status promatrača, aplikacija za prijem kao što su Europska narodna stranka, Socijalistička internacionala i sl.):
Stranka je predala aplikaciju za prijem u status promatrača u Europskoj narodnjačkoj stranci (u prosincu 2003. godine) , a u punopravno članstvo promatrača Europske pučke stranke primljena je 3. prosinca 2004 godine na sastanku Političkog odbora Europske pučke stranke u Briselu.
Stranački pomladak HDZBiH, Mladež HDZBiH od 1996. godine sudjeluje u radu DEMYC-a (DEMOCRAT YOUTH COMMUNITY OF EUROPE). Od 1998. godine postali su i članovi ovog udruženja, koje je krovno udruženje mladih političkih stranaka Europe.
Pored toga, Mladež HDZBiH sudjeluje u radu YEPP-a (Youth of the European People's Party) od 2000. godine, te nekoliko drugih stranaka i udruženja uz Europe, kao što su; IRI, The YRG Bord, JVP (Junge Volkspartei Osterreich).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta