Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Jerome Bruner, Kultura obratovanja (kritički prikaz)". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Jerome Bruner, KULTURA OBRAZOVANJA,
Educa 2000.godina
KRITIČKI PRIKAZ
Predmet (kolegij): Poslovna kultura
S A D R Ž A J
STRANICE:
UVOD.................................................................................................................................3
1. SINTEZIRANI PRIKAZ DJELA................................................................................4
Kultura, um i obrazovanje.................................................................................................4
Folk pedagogija.................................................................................................................4
Složenost obrazovnih ciljeva............................................................................................5
Poučavati sadašnjost, prošlost i moguće...........................................................................6
Kako razumjeti i objasniti druge umove...........................................................................6
Narativni iskazi prirodnih znanosti...................................................................................7
Narativni konstrukt stvarnosti...........................................................................................7
Znanje kao djelovanje.......................................................................................................7
Sljedeće poglavlje psihologije..........................................................................................8
2. KRITIČKA OCJENA DJELA....................................................................................9
2.1.O naslovu djela...........................................................................................................9
2.2.O aktualnosti sadržaja djela........................................................................................9
2.3.O terminologiji, jeziku i stilu djela...........................................................................10
2.4.O korištenoj literaturi u djelu....................................................................................11
2.5.Zaključna razmatranja kritičkog ocjenjivanja djela..................................................12
ZAKLJUČAK.................................................................................................................13
LITERATURA.................................................................................................................14
UVOD
dio – Kultura, um i obrazovanje
dio – Folk pedagogija
dio – Složenost obrazovnih ciljeva
dio – Poučavati sadašnjost, prošlost i moguće
dio – Kako razumjeti i objasniti druge umove
dio – Narativni iskazi prirodnih znanosti
dio – Narativni konstrukt stvarnosti
dio – Znanje kao djelovanje
dio – Sljedeće poglavlje psihologije
SINTETIZIRANI PRIKAZ DJELA
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
KRITIČKA OCJENA DJELA
O naslovu djela
O aktualnosti sadržaja djela
O terminologiji, stilu i jeziku djela
O korištenoj literaturi u djelu
Zaključna razmatranja kritičkog ocjenjivanja djela
ZAKLJUČAK
LITERATURA
Bruner, J.Kultura obrazovanja, Educa, Zagreb, 2000.
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta