Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Batonov ustanak". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
KOLEGIJ HISTORIJA BIH
SARAJEVO
SEMINARSKI RAD
BATONOV USTANAK
Sarajevo, decembar 2009
SADRŽAJ
UVOD..................................................................................................................................3
Razlozi za pobunu................................................................................................................4
Jačina snaga.........................................................................................................................5
VELIKI ILIRSKI USTANAK.............................................................................................6
Prilike na strani ustanika...................................................................................................6.1
Vojno djelovanje...............................................................................................................6.2
Kraj ustanka.........................................................................................................................7
ZAKLJUČAK......................................................................................................................8
LITERATURA....................................................................................................................9
UVOD
Slika1. Iliri
Razlozi za pobunu
Sveopšta frustracija promjenama koje je donijela nova vlast
Okrutnost i nesposobnost nove uprave
Osjećaj etničkog i kulturnog jedinstva među ilirskim plemenima
Svijest o sopstvenoj moći
Slika2. Ratnici
Jačina snaga
Antički historičar Marcus Velleius Paterculus (oko 19. p.n.e - 31. n.e) procijenio je da su snage ilirskih plemena bile jačine oko 200.000 pješaka i 9.000 konjanika. Procijenjeni broj pješadije je pretjeran, uzevši u obzir broj lokalnog stanovništva i mobilizaciju za rimske potrebe, realnija procjena bi bila do oko 120.000 ratnika (vojno sposobnih muškaraca).
Na kraju pobune, vojska na strani Rima bila je ogromna:
10 legija (sa oko 50.000 legionara);
više od 70 regimenti pomoćne pješadije (oko 35.000 ljudi);
14 jedinica konjanika (7-8.000);
više od 10.000 veterana;
Slika 3. Ratnici sa opremom
Slika 4. Ilirski ratnici u napadu
Veliki ilirski ustanak
Prilike na strani ustanika
Vojno djelovanje
Na sjevernom frontu ustanici su imali relativnog uspjeha pri pokušaju osvajanja Sirmiuma i na mons Almusu (Fruška Gora) koju su uspjeli zadržati neko vrijeme uprkos
Kraj Ustanka
Ovaj preokret je veoma uzdrmao snagu ustanka jer su Panonci s Breucima činili značajan dio ustaničke moći. Nedugo zatim, dezitijatski Baton je uspio zarobiti breučkog Batona i odlučeno je da se on pogubi. Baton dezitijatski je nakon toga uspio ponovo pridobiti Panonce.
ZAKLJUČAK
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta