Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Budžet Europske Unije". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Nastavni predmet: Međunarodne javne finansije i budžetska politika EU
S E M I N A R S K I R A D
T E M A:
Budžet Europske unije
S A D R Ž A J
UVOD 3
1. ISTORIJSKA STRUKTURA BUDŽETA 3
2. POSTUPAK USVAJANJA BUDŽETA EUROPSKE UNIJE 4
3. BUDŽETSKI PRIHODI 6
4. BUDŽETSKI RASHODI 7
5. FINANSIJSKA PERSPEKTIVA 9
6. DANAŠNJA STRUKTURA BUDŽETA EUROPSKE UNIJE 11
7. INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ - IPA 2007-2013 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
U V O D
Budžet je dokument vlade u kojem ona iznosi podatke o državnim prihodima i rashodima u određenom budućem periodu, najčešće tokom jedne godine. Europska unija (u daljem tekstu: EU) nema klasičnu vladu poput država-članica, ali ima budžet sa strukturom prihoda i rashoda. Budžet je izbalansiran kada se prihodi i rashodi nalaze u ravnoteži. To je stanje bolje od deficita i suficita. Ako su rashodi veći od prihoda onda je u pitanju budžetski deficit, a ako su rashodi manji od prihoda onda je u pitanju budžetski suficit.
Budžet kao glavni finansijski instrument odražava stepen integrisanosti jedne organizacije. Procedure u toku na osnovu kojih se donosi budžet izražavaju odnose političkih snaga i institucija koje učestvuju u tom procesu.
Osim budžeta, EU ima i „višegodišnji finansijski okvir", koji predstavlja približni ili okvirni pregled prihoda i rashoda tokom nekoliko narednih godina. „Okvir" je od orijentacionog značaja i predstavlja precizniji oblik budžeta. za narednu godinu. Višegodišnji finansijski okvir se donosi za period od 6 godina. Zahvaljujući postojanju dva finansijska okvira poznato je kako će globalno izgledati finansiranje Unije zaključno sa 2013, a zahvaljujući projekcijama mogu se steći i neke predstave o očekivanim potezima Unije do 2025 godine.
Ovaj rad nastaje u vrijeme kada je finansijska perspektiva EU za period od 2007 do 2013 godine već dogovorena (u Aprilu 2006. godine), i to kao posledica određene procedure i međusobnih dogovora svih relativnih političkih faktora, te se glavni ishod (budžet) može smatrati rezultatom mnogobrojnih kompromisa u okviru EU.
ISTORIJSKA STRUKTURA BUDŽETA
Prvi budžet Europske ekonomske zajednice za 1958 godinu je usvojen od strane Vijeća, na osnovama predloženim od strane Komisije i posle dobijanja mišljenja od strane Parlamenta. Prvi budžet EEZ je bio veoma mali i pokrivao je isključivo administrativne troškove Zajednice. Kako su se ciljevi EEZ pretvarali sve više u određene političke obaveze (ciljeve) budžet je sve više obuhvatao i ovako određene ciljeve, npr. kroz Europski socijalni fond. Europski zemljoradničko Vijeće i Garancijski fond su osnovani 1962 godine i potrošnja vezana za poljoprivredne potrebe je ubrzo postala najznačajnija stavka u budžetu. Prvih godina, finansijski doprinos od svake od šest zemalja članica je išao preko prihoda Komisije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta