Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Donošenje odluka u organizaciji". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
BANJA LUKA
PREDMET:STRATEGIJSKI MENADŽMENT
TEMA:DONOŠENJE ODLUKA U ORGANIZACIJI
Atilio Dragoje III-833/10
Istočno Sarajevo, 2011. godine
SADRŽAJ
1. UVOD...............................................................................................................................3
2. DONOŠENJE ODLUKA.................................................................................................4
2.1. Grupno donošenje odluka...........................................................................................5
2.2. Tehnike mominalne skupine......................................................................................6
2.3. Očekivane i neočekivane odluke...............................................................................6
2.4. Faze donošenja odluka..............................................................................................7
2.5. Elementi kvalitetnog odlučivanja.............................................................................7
2.6. Podizanje kvalitete odlučivanja................................................................................8
2.7. Uvjeti za donošenje kreativnih odluka......................................................................8
2.8. Kreativnost................................................................................................................9
2.9. Povećanje osobne kreativnosti..................................................................................9
2.10. Poticanje kreativnosti u organizaciji.......................................................................9
2.11. Karakteristike kreativnih organizacija..................................................................10
2.12. Prepreke za organizacijsku kreativnost.................................................................10
2.13. Zamke pri donošenju odluka.................................................................................11
3. METODOLOGIJA RADA............................................................................................13
3.1. Poslovno odlučivanje...............................................................................................13
3.2. Vrste odlučivanja.....................................................................................................13
3.3. Oblici odlučivanja....................................................................................................13
3.4. Tehnike i načini poslovnog odlučivanja..................................................................14
3.4.1. Problemi o kojima se odlučuje........................................................................16
3.4.2. Subjekti odlučivanja........................................................................................17
3.4.3. Intuitivno odlučivanje, odlučivanje na temelju rasuđivanja i racionalno odlučivanje..........................................................................................................18
4. ZAKLJUČAK................................................................................................................20
5. LITERATURA...............................................................................................................21
1. UVOD
Uspostavljanjem tržišta i takmičarske filozofije na svim poljima ljudskog rada i djelovanja, pa i u znanju, poslije Francuske revolucije po prvi put u povijesti je došlo do integracije znanja i tehnologije, čime su stvoreni uvjeti za stavrno tržišno vrednovanje znanja i njegovih izumitelja i nosilaca, šo je, u tom smislu omogućilo nastanak svih kasnijih revolucija od industrijske do informatičke, digitalne i najnovije znanastvene, a što je, po nekima omogućilo da već danas živimo u znanstvenom društvu.
Takav pristup znanju i njegovoj primjeni u tehnici i tehnologiji je dovelo do brze i nekontrolisane ekspanzije znanja, pa je danas, a što je nastalo u posljednjim decenijijama prošlog stoljeća, upravljanje znanjem radi njegovog što bržeg, racionalnijeg i efikasnijeg korištenja posalo veliki problem. Radi toga je, pored velikog broja raznih vrsta menadžmenta u zapadnom svijetu nastala posebna menadžmentska dsciplina koja se zove menadžment znanja (upravljanje znanjem).
U ovom radu se, na primjeru zapadnih firmi, dakle, govori o faktoru znanja i ljudi kao jedinih misaonih elemenata organizacije i menadžmenta uopće, koje je, da bi bili kreativni i produktivni, već od osnovne škole pa do penzije, potrebno stalno planski i sistematski obrazovati,njegovati i razvijati kroz cijeli radni vijek, a u odnosu na promjene i zahtjeve tehologije i organozacije rada, i shodno tome adekvatno promovirati. Posebno je važno pronaći najbolje mehanizme i instrumente kako ova i slična iskustva iz razvijenijih zapadnih zemalja prenijeti u našu zemlju koja u svojoj tranzicijskoj fazi neminovno mora početi primijenjivati navedene metode i tehnike u sticanju i upravljanju znanjem, njegovim stalnim inoviranjem i permanentnim obrazovanjem i efikasnim razvojem i promocijom kadrova.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta