Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Suppositoria, pecies, succi". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET
SUPPOSITORIA, SPECIES, SUCCI
- SEMINARSKI RAD -
Sarajevo, 28.12.2010.god.
SADRŽAJ
UVOD
Grčka riječ “farmakon” označava istovremeno i lijek i otrov, što znači da je često vrlo teško razgraničiti pojam lijeka od pojma otrova. Prema zdravstvenoj organizaciji lijek je svako ono sredstvo koje se upotrebljava u svrhu liječenja, dijagnosticiranja i sprječavanja oboljenja. Idealan lijek je onaj lijek koji posjeduje savršeno selektivno biološko djelovanje, bez neželjenih djelovanja i toksičnosti. Međutim takav lijek još ne postoji, ali približavanje idealnom lijeku je ujedno i cilj razvoja svakog novog lijeka. Naš zadatak jested a ovim seminarskim uvedemo vas u neke od jako rasprostranjenih i korisnih lijekova, kao što su čajevi, voćni čajevi i čepići.
SUPPOSITORIA- Ljekoviti čepići
Čepići su dozirani pripravci lijekova namijenjeni za rektalnu primjenu. Na sobnoj temperature su kruti, dok se na tjelesnoj temperature otope. Oblika su zašiljenog valjka ili konusa. Izrađuju se u masi 2-3 g i dužini 3 cm topljenjem i izlivanjem u kalupe ili se nastrugana podloga gnječenjem formira u čepiće. Čepići se za djecu izrađuju u masi od 1 g i dužini oko 2 cm. Sadrže ljekovite supstancije otopljene, jednolično suspendirane ili emulgirane u prikladnoj dozi.
Podloga ne smije biti inkompatibilna s ljekovitom supstancijom niti smije držati sluznicu crijeva, a mora se lagano oblikovati u ljekoviti pripravak. Za podlogu se najčešće upotrebljava kakaovo ulje (Cacao oleum), polietilenglikoli, makrogoli. Podloga može sadržavati i konzervanse koji su u upotrebljenim količinama fiziološki idiferentni. Čepići se primjenjuju u sljedećim slučajevima:
Ako pacijent ne može uzeti lijek oralno,
Kad se želi izbjeći metabolizam,
Ako se želi lokalno djelovanje lijeka.
Kad se želi postići lokalno djelovanje, mora se znati u kojoj koncentraciji treba propisivati lijek. Za sistematsko djelovanje čepiće se propisuju u srednjim pojedinačnim dozama. Čepići se mogu propisivati magistralno, kao oficinalni i gotovi preparati.
MAGISTRALNO PROPISIVANJE ČEPIĆA
Magistralni čepići se propisuju divizionom i dispenzionom metodom. Diviziona metoda podrazumjeva da se u ordinaciji napiše ukupna količina aktivne supstancije, a u supskripciji se naglasi na koliko čepića treba to podjeliti.
Međutim ako se čepići propisuju disperznom metodom, u ordinaciji se napiše samo količina za jedan čepić a u supskripciji se naglasi koliko takvih čepića treba izdati. Ako se propisuju magistralno, težinu jednog čepića može odrediti ljekar i tada napiše količinu podloge. Ljekar može napisati i quantum satis (koliko je potrebno), a tada farmaceut izrđuje čepiće u težini 2-3 g. Magistralno izrađeni čepići se izdaju uvijeni u voštanu hartiju ili staniol.
PRIKAZ DIVIZIONE METODE
Rp.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta