Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhitektura Windows servera 2008". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ
Predmet:Administriranje računarskih mreža
SEMINARSKI RAD
TEMA:Arhitektura Windows Servera 2008
Rer 13/08
Windows Server 2008
Windows Server 2008 nastavlja uspešnu priču Windows Server prethodnika i nudi novu funkcionalnost i moćna unapređenja osnovnog operativnog sistema. Nove Web alatke, tehnologije virtuelizacije, bezbednosna poboljšanja i uslužni programi za upravljanje štede vreme, smanjuju troškove i obezbeđuju osnovu za vašu infrastrukture informacione tehnologije (IT): Napravljen za Web .
Uz Windows Server 2008 isporučuje se i Internet Information Services 7.0 (IIS7), Web server i platforma sa poboljšanom bezbednošću kojom se lako upravlja i koja se koristi za razvoj i pouzdan hosting Web aplikacija i usluga. Kao unapređenje Windows Web platforme, IIS7 uključuje arhitekturu sa komponentama za bolju prilagodljivost i kontrolu. IIS7 nudi i jednostavnije upravljanje, moćne opcije dijagnostike i rešavanja problema koje štede vreme, kao i sveobuhvatnu mogućnost proširenja.
Internet Information Server IIS7 zajedno sa aplikacijom .NET Framework 3.0 obezbeđuje sveobuhvatnu platformu za kreiranje aplikacija koje povezuju korisnike i podatke, čime se omogućava vizuelizacija i deljenje informacija, kao i reagovanje na njih. Pored toga, IIS7 ima glavnu ulogu u objedinjavanju Microsoftovih tehnologija Web platformi—ASP.NET, Windows Communication Foundation Web usluga i Windows SharePoint Services.
Ugrađena virtuelizacija
Microsoft Windows Server Hyper-V, sledeća generacija tehnologije za virtuelizaciju servera sa hipervizorom, omogućava vam da na najbolji način iskoristite serverski hardver podelom više serverskih uloga na više virtuelnih mašina koje su pokrenute na jednom računaru. Na efikasan način možete da pokrenete više operativnih sistema—Windows, Linux i ostale—istovremeno na jednom serveru. Sa virtuelizacijom ugrađenom u Windows Server 2008 operativni sistem i jednostavnim procesom licenciranja, sada možete još više uštedeti zahvaljujući virtuelizaciji.
Aplikacije se mogu efikasno virtuelizovati pomoću Windows Server 2008 tehnologija za centralizovani pristup aplikacijama. Terminal Services Gateway i Terminal Services RemoteApp omogućavaju jednostavan daljinski pristup standardnim Windows programima sa bilo koje lokacije njihovim pokretanjem na terminal serveru, umesto na klijentskom računaru—bez komplikovanog VPN-a.
Bezbednost
Windows Server 2008 je najbezbedniji Windows Server do sada. Operativni sistem ima bolju zaštitu od otkazivanja, a nekoliko novih tehnologija sprečavaju neovlašćeni pristup mrežama, serverima, podacima i korisničkim nalozima. Network Access Protection (NAP) osigurava da su računari koji pokušavaju da se povežu sa vašom mrežom usklađeni sa bezbednosnim smernicama organizacije. Integracija tehnologija i nekoliko proširenja čine usluge aktivnog direktorijuma objedinjenim i integrisanim Identify and Access (IDA) rešenjem. Read-Only Domain Controller (RODC) i BitLocker šifrovanje disk jedinice omogućavaju bezbedniju primenu AD baze podataka u filijalama.
Odlična osnova za poslovne zadatke
Windows Server 2008 je odlična osnova za sva radna opterećenja servera i zahteve aplikacija, a istovremeno se lako primenjuje i kontroliše. Novi Server Manager je objedinjena konzola za upravljanje koja pojednostavljuje i unapređuje instalaciju, konfiguraciju i stalno upravljanje serverom. Windows PowerShell, nova ljuska komandne linije, omogućava administratorima da automatizuju rutinske administratorske zadatke na više servera. Windows usluge daljinske primene (Windows Deployment Services) je jednostavan i bezbedan način brze primene operativnog sistema putem mrežnih instalacija. Windows Server 2008 Failover Clustering čarobnjaci, kao i puna podrška za IPv6 i konsolidovano upravljanje funkcije Network Load Balancing olakšavaju primenu velike dostupnosti čak i onima sa nedovoljnim IT znanjem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta