Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agresija". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Visoka poslovna skola strukovnih studija Leskovac
SEMINARSKI RAD
Tema: Agresija
Predmet: Socijalna psihologija
S A D R Ž A J
1.Definicija i oblici agresije......................................................................................................................3
2.Agresija korak prema čemu?..................................................................................................................4
3.Osnovni oblici manifetsacije agresije.....................................................................................................5
4.Koreni agresivnosti.................................................................................................................................6
5.Psiho-socijalni koncepti agresivnosti......................................................................................................6
5.1.Biološke, društvene, okolinske, i kognitivne dimenzije agresije.........................................................7
5.2.Razlike u ispoljavanju agresije............................................................................................................8
5.3.Kontrola agresije.................................................................................................................................8
6.Agresivnost i pumpanje adrenalina........................................................................................................9
7.Trenutni gubitak razuma.......................................................................................................................10
8.Potisnuta agresija kao smrtonosno oružje.............................................................................................10
9.Jeste li pasivno ili agresivno besni?......................................................................................................11
10.Šta podstiče dugoročnu agresiju.........................................................................................................11
11.Agresivne pozitivne promene.............................................................................................................12
12.Ja i moja agresija.................................................................................................................................12
Zaključak..................................................................................................................................................13
DEFINICIJA I OBLICI AGRESIJE
Postoje aktivna i pasivna agresija:
aktivna agresija su fizički i verbalni napadi
Agresija može biti:
dire
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
erno prouzročena. Stoga ona može biti naučeni oblik ponašanja, u slučaju nagrađivanja agresije, ono se javlja sve ćešće i vide se kongitivni utjecaji, a društveni utjecaji gdje je primjerice veličanje agresivnih razračunavanja presudno pri socijalizaciji muškog načina ponašanja.
Sam termin agresija označava napad ili nasrtanje. To je oblik društvenog ponašanja koji je usmeren protiv nekih ličnosti, predmeta ili sadržaja, s intencijom da im se nanese šteta. To je veoma složeno socijalno ponašane koje ima svoje biološke, socijalne i kognitivne elemente. Veoma je važno uočiti intenciju, odnosno da se agresija odnosi na nameru štete više nego na posledice. Takvu agresiju nazivamo impulsivnom ili neprijateljskom. Na suprot tome je instrumentalna agresija kao vid ponašanja gdje je šteta koju nanosimo sekundarna pojava, a primarna svrha je postizanje nekog cilja. Ali "čiste" instrumentalne agresije, bez neprijateljske agresije, skoro da nema, osim "agresije na problem" u situacijama rešavanja nekog zadatka.
Agresija je čin ponašanja koji se naknadno ocenjuje, a da li će biti i u kojem stepenu proglašen agresijom zavisi od primjenjenih trenutno važećih kriterijuma. Kriterijum za procenu ponašanja su u zavisnosti od subkulture veoma relativizirani, tako da jedan čin koji za nekoga predstavlja nedvosmisleno nasrtaj, za druge može predstavljati čin odbrane od agresije, upravo one strane koja je sebe doživela kao žrtvu. Zbog svega ovoga u psihologiji se agresiji prilazi dvojako: kao jedinstven mehanizam frustracija-agresija, i kao osobini ličnosti, relativno trajnoj i doslednoj.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta