Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ćelijske organele". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


S A D R Ž A J
Uvodni deo 2
1. Ćelijske organele - unutrašnje membrane 2
2. Ribozomi 4
2.1. Monomeri ili monozomi 4
2.1.1. Sedimentacija 4
2.1.2. Struktura 5
2.1.3. Formiranje 5
2.1.4. Tipovi 6
2.1.5. Prokariotski tip 6
2.1.6. Eukariotski tip 6
2.1.7. Inhibitori 7
2.2. Endoplazmatični reticulum 7
2.2.1. Granularni endoplazmin reticulum 8
2.2.2. Agranularni endoplazmin retikulum 8
2.3. Goldžijev aparat 9
2.4.Lizozomi 10
2.4.1. Uloge lizozoma 10
2.4.2. Bolesti lizozoma 11
2.5. Peroksizomi 11
2.5.1. Glioksizomi 12
2.5.2. Patologija 12
2.6. Vakuola 13
2.6.1. Sadržaj vakuole 13
2.6.2. Funkcije 13
2.7. Mitohondrije 14
3. Hloroplasti 15
3.1. Otkriće hloroplasta 15
3.2. Poreklo hloroplasta 15
3.3. Primarna endosimbioza 16
3.4.Sekundarna endosimbioza 17
3.5. Plastidi Chromista 17
3.5.Građa hloroplasta 18
3.6.Nastanak i rast hloroplasta 19
4. Jedro 20
4.1. Građa jedra 21
4.2.Hromatin 21
4.2.1. Sastav hromatina (hromozoma) 21
4.3. Hromozomi 22
4.3.1. Građa metafaznog hromozoma 23
Zaključak 24
Literatura 25
Uvodni deo
Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Skup ćelija sličnog ili istog izgleda, embrionalnog porekla i funkcije naziva se tkivo. Nauka koja proučava ćeliju naziva se citologija. U ćeliji se nalaze organska i neorganska jedinjenja. Od neorganskih jedinjenja najzastupljeniji su voda i soli. Od organskih jedinjenja u ćeliji se nalaze ugljeni hidrati, masti i proteini. Oba organska jedinjenja sadrže ugljenik. Upoznavanje građe i funkcije ćelije predstavlja osnovu za svako dublje proučavanje u biologiji i medicini. Rezultati proučavanja ćelije doprinose poznavanju i normalnog i patološkog stanja organizma.
Sa druge strane višećelijski organizmi mogu imati više miliona, biliona, kvadriliona ćelija. Tako se u organizmu odraslog čoveka nalazi oko 10 na 14 ćelija. Iako se sve te ćelije međusobno razlikuju postoje neke osobine koje su zajedničke svim ćelijama:
• rast do veličine koja je karakteristična za datu vrstu ćelije;
• obavljanje određenih zadataka (funkcija, uloga);
• primanje signala iz spoljašnje sredine na koje ćelija na određeni način odgovara;
• život ćelije završava se ili ćelijskom deobom ili ćelijskom smrću; pri deobi ćelija daje nove ćelije;
• jedinstven hemijski sastav;
• jedinstvena građa.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta