Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza uticaja glavnog projekta poboljšanja puta regionalnog puta R – 116 Studenica – Ivanjica na životnu sredinu". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
KRUŠEVAC
Ekološki menadžment
Analiza uticaja glavnog projekta poboljšanja puta regionalnog puta R – 116 Studenica – Ivanjica na životnu sredinu
Decembar, 2009.
Vrnjačka Banja
Sadržaj
UVOD......................................................................................................................3
OPIS LOKACIJE................................................................................................4
OPIS PROJEKTA..............................................................................................5
PRIKAZ STANjA ŽIVOTNE SREDINE...................................................6
OPIS ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU...............................................................................................................7
MERE ZAŠTITE.................................................................................................8
Opšte mere zaštite životne sredine..............................................................8
Tehničke mere zaštite...................................................................................8
Administrativne mere vezane za eksploataciju.......................................11
PROJEKAT MONITORINGA....................................................................13
7.1. Nedostatak studije...........................................................................................14
ZAKLJUČAK.....................................................................................................15
LITERATURA...................................................................................................16
UVOD
Savremeni procesi planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije puteva ne mogu se zamisliti bez adekvatne brige o očuvanju i zaštiti životne sredine. Projekti rehabilitacije puteva takođe moraju sadržati odgovore vezane za niz pitanja koja se odnose na oblast životne sredine. Ove činjenice proizilaze jednim delom iz zakonskih osnova koje obuhvataju navedenu oblast i drugim delom iz potrebe da se u sklopu projekta rehabilitacije istraži veliki broj nagomilanih problema u domenu životne sredine koji do sada uglavnom nisu razmatrani.
Razrešenje navedene problematike u fazi izrade projektne dokumentacije podrazumeva izradu odgovarajućih procena uticaja na životnu sredinu. Uspešnost svakog rešenja podrazumeva svestrano sagledavanje i definisanje svih mogućih uticaja. U tom smislu se uvek kao prioritet postavlja obaveza o njihovom definisanju u odnosu na osnovne ekološke elemente.
Domen osnovnih ekoloških elemenata koje sačinjavaju: klima, voda, vazduh, tlo, flora, fauna, pejzaž, predstavljaju, gledano kroz prizmu teorije ekosistema, potpuno uređen i samoregulirajući mehanizam.
Obzirom na moguće uticaje, koji su posledica rehabilitacije predmetne putne deonice, ovaj objekat spada u grupu onih za koje je propisana izrada istraživanja mogućih uticaja i za koje se zahteva propisivanje posebnih mera zaštite životne sredine.
Imajući u vidu navedene činjenice, saznanja o konkretnim prostornim odnosima i uticajima kao i karakteristikama puta koji se planira za rehabilitaciju stekli su se svi uslovi o neophodnosti izrade Procene uticaja na životnu sredinu.
Ključnu osnovu za izradu Procene uticaja na životnu sredinu čini metodološkikoncept koji se sastoji u polaznoj činjenici da sve relevantne procene vrši ekspertski tim na osnovu prikupljenih podataka iz postojeće dokumentacije i direktnim uvidom u stanje na terenu.
OPIS LOKACIJE
Regionalni put R 116 Ivanjica - Studenica je najkraća veza Ivanjice i Požege sa Ušćem, odnosno Studenicom (najkraća veza Užičkog i Kraljevačkog regiona). Ovaj putni pravac istovremeno povezuje zapadni sa istočnim delom republike.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta