Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fiziološke adaptacije organizama na aridna staništa". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Odsjek za Biologiju Fiziologija
Fiziološke adaptacije organizama na aridna staništa
Seminarski rad:
Sadržaj
I. 1. Uvod.........................................................................................................................1 Odgovori organizama na varijacije okoliša................................................................2
1.1. Stepen vjerovatnoće preživljavanja organizama u sušnim područjima......................2 1.2. Vrste otpora pri sušnim periodima ............................................................................3 1.3. Porast tjelesne tekućine............................................................................................3 1.4. Najveća tolerancija prema gubitku vode ...................................................................4 2. Promjena u ponašanju..............................................................................................5
2.1. Kriptobioza ...............................................................................................................5 2.2. Prilagođavanje artropoda u sušnim staništima..........................................................6 2.3. Termoregulacija kod pustinjskih životinja..................................................................7 3. Mikroklime i skrovišta ...............................................................................................8
3.1. Zadržavanje vode .....................................................................................................8 3.2. Regulacija temperature.............................................................................................9 3.3. Isparavanje...............................................................................................................10 3.4. Očuvanje vode putem bubrega i crijeva....................................................................11 3.5. Potreba za solju........................................................................................................12 3.6. Skupljanje uree.........................................................................................................12 3.7. Stopa metabolizma...................................................................................................12 II. Zaključak .....................................................................................................................16 III. Literatura ....................................................................................................................17
I.
Uvod
Fiziološka adaptacija je prilagođavanje životnih procesa i aktivnosti organizma na promjene iz okoline. Ta prilagodba temelji se, između ostalog, na stvaranje probavnih enzima, smanjenje vremena rasta organizma ili smanjenje ukupnog razvoja, smanjenje metabolizma, otkucaja srca, i drugog. Fiziološka adaptacija proširuje granice ekološke tolerancije. Adaptacija može biti na morfološkom i na fiziološkom nivou. Na morfološkom nivou znači da organizmi mjenjaju spoljašnji izgled da bi se bolje prilagodili sredini (okolini) u kojoj se nalaze. Na fiziološkom nivou znači da mjenjaju rad unutrašnjih organa da bi se bolje prilagodili sredini (okolini) u kojoj se nalaze.
1
1.
Odgovori organizama na varijacije okoliša
Preživljavanje svake jedinke ovisi o njenoj sposobnosti da se nosi s promjenama u okolišu. Organizam odgovara na promjene u okolišu s ciljem da održi unutrašnje uvjete na optimalnoj razini za funkcioniranje. Odgovori organizama na promjene u okolišu mogu se promatrati s aspekta cijene i koristi (costs and benefits). U svakom se dijelu okoliša uvjeti tijekom vremena mijenjaju, pa se životinje mogu stalno zadržavati unutar pogodnog raspona uvjeta tako što će se kretati između dijelova staništa. Sve homeostazije pokazuju svojstva negativnog povratnog mehanizma (feedback).
Slika 1: Negativna povratni mehanizam (feedback) homestaza Elementi negativnog feedback mehanizma su:    Mehanizmi osjećanja unutrašnjih uvjeta u organizmu Mehanizmi uspoređivanja aktualnog internog stanja s željenim stanjem Mehanizam promjene internih uvjeta u pravcu željenih uvjeta
1.1.
Stepen vjerovatnoće preživljavanja organizama u sušnim područjima
Nivo isušivanja se odnosi na sposobnost organizama da opstanu ili da se prilagode uvjetima ekstremne isušenosti. tj da se prilagode aridnim uvjetima. Životinje koje žive u sušnim ili periodično sušnim okruženjima kao što su potoci ili jezera se najčešće suočavaju sa izazovima suše. Samim tim psihološki faktor kao i faktori ponašanja u ovakvim uvjetima se trebaju imati u obziru da bi njihov opstanak bio moguć, naročito kada je riječ o insektima koji naseljavaju veći dio ekoloških udubljenja u stjenama i tako imaju sposobnost da na razne načine razviju strategiju da izbjegnu isušivanje. Ovaj otpor kod insekata se mjeri promjenom u masi tokom sušnih perioda. Sveukupna razlika u masi prije i nakon sušnog izlaganja se pridaje gubitku tjelesne tekućine, budući da se gubitak vode pri disanju smatra zapostavljenim.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta