Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geografski informacioni sistemi". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.PREDMET: OSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
SEMINARSKI RAD:
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI
I. UVOD
GIS (Geografski informacioni sistemi) predstavljaju oblast informacionih tehnologija koja se razvija velikom brzinom. GIS pruža mogućnost objedinjavanja grafičkih sadržaja i tabelarnih podataka u cilju rešavanja problema iz realnog poslovnog ili radnog okruženja. Moć GIS-a dolazi iz njegove sposobnosti da postavi najrazličitije tipove podataka u prostorni kontekst i da analizira njihove odnose.
Kroz mogućnost kreiranja mapa, GIS omogućava vizuelizaciju odnosa, obrazaca i trendova koji se javljaju između informacija u poslovnom okruženju, omogućava uvid u raspoložive podatke na lako razumljiv način, omogućava različitim delovima organizacije da te informacije dele, tako da organizacija lakše odgovori izazovima i problemima u poslovanju. Koristeći mogućnosti za integraciju i analizu podataka korisnici mogu da iskoriste GIS za donošenje boljih odluka, planiranje poslovanja, smanjenje troškova u poslovanju, povećanje efikasnosti i kontrole nad procesima.
Geografski informacioni sistemi se mogu koristiti u oblastima prostornog planiranja, upravljanja nekretninama, menadžmenta resursa, imovine i sredstava, u prodaji, marketingu, logistici, naučnim i industrijskim istraživanjima, u procesima vizuelizacije prostornih sadržaja i u izradi opštih geografskih, tematskih i specijalističkih karata, u analizi prostornih podataka i opšte u poslovnoj analitici.
II. GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI (GIS)
GIS se može tumačiti na različite načine:
1.Objašnjenjem njegovog istorijskog razvoja,
2.Definisanje mmogućnosti koje GIS pruža,
3.Analizompotreba za GIS-om,
4.Opisomrealnosti na različitim nivoima (kompanije, države, kontinenti, svet)
5.Objašnjenjemrazličitih GIS koncepcija, kao i
6.Razgraničenjemrazlika između GIS-a i drugih sličnih sistema.
Ipak, ako se ne insistira previše na razlikama, u svim definicijama, tumačenjima i objašnjenjima GIS-a se može pronaći mnogo toga zajedničkog.
GIS omogućava nov pristup rešavanju različitih problema vezanih za prostor, primenom savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.
U veoma obimnoj svetskoj literaturi na temu GIS-a postoji veliki broj definicija, koje su dali naučnici, istraživaći i eksperti iz područja geografije, geodezije, saobraćaja, rudarstva, geologije, ekonomije, matematike, ... Neke od definicija su propustile da naglase pravu snagu GIS-a, koja se sastoji u sposobnosti integracije prostornih podataka i podršci odlučivanju, ali se ipak u svima spominju ključne osobine i mogućnosti analize prostornih podataka. U izboru definicija akcenat je stavljen na različite aspekte GIS-a. Iako navedene definicije pomažu razumevanju suštine, nikada nije potrebno insistirati na strogoj i konačnoj definiciji GIS-a, pošto se on stalno razvija i nalazi nove primene.
Geografski informacioni sistem (GIS) se može opisati kao racionalno organizovan skup računarskog hardvera, softvera, geografskih podataka i korisnika, koji je projektovan tako da omogućava efikasno prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prostorno prikazivanje geografskih i svih drugih infomacija koje su od interesa za korisnika.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta