Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Borba protiv terorizma i ograničenje ljudskih prava". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Семинарски рад
Тема: Борба против тероризма и ограничење људских права
Предмет: Људска права и слободе
Професор: Студент:
Доц. Др Небојша
Новембар 2007. године
Садржај
~ Појам тероризма ....…………………………………………………2
~ Подела тероризма …………………………………………………..3
~ Карактеристике тероризма ………………………………………...4
~ Појам терориста ……………………………………………………5
~ Терористичке ћелије и кампови за обуку ………………………...8
~ Борба против тероризма …………………………………………...9
~ Три приступа у борби против тероризма ………………………..9
~ Правна равнотежа између људских права и безбедности ………10
~ Закључак ……………………………………………………………12
~ Литература ………………………………………………………….13
Појам тероризма
Терор – Овај израз представља стил владања који је и данас заступљен у неким земљама.
Тероризам по Кривичном законику Србије:
„ Ово кривично дело врши онај ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије изазове експлозију или пожар или предузме неку другу општеопасну радњу или изврши отмицу неког лица или други акт насиља или прети предузимањем какве општеопасне радње или употребом нуклеарног, хемијског, бактериолошког или другог општеопасног средства и тиме изазове осећање страха или несигурности код грађана“
Тероризам представља вид организоване криминалне активности коју карактерише предузимање аката насиља, вршење атентата и отмица, подметање експлозија, пожара и предузимање других општеопасних радњи.
Појам тероризма се користи у ширем и у ужем слислу.
У ширем смислу он обухвата различите врсте криминалне активности, као што су:
~ Криминални тероризам у чијој се основи налази имовински интерес;
~ Психички тероризам кога карактеришу религијски или магијски циљеви;
~ Ратни тероризам који представља употребу терора у ратне сврхе;
~ Политички тероризам који је усмерен ка остварењу одређених политичких циљева.
У ужем смислу, који је у литератури најчешће присутан, овај појам се користи за политички тероризам
Према официјелној америчкој дефиници тероризам је „ незаконита примена силе или насиља према људима или имовини да би се застрашила Влада, цивилно становништво или неки његов део, а у сврху постизања политичких или друштвених циљева“.
Мада је своју изразиту експанзију доживео у другој половини 20. века, као и последњих деценија, а у драстичном облику последњих година, тероризам није нова појава. Историја је пуна примера терористичког деловања као што су: владавине одређених римских царева, Француска револуција, нацистичка Немачка, Совјетски Савез под Стаљином и Аргентина током „прљавог рата“ 70-тих година 20. века.
Тадашњи тероризам је настојао да омета моћне државне владе, док данашњи тероризам покушава да владе уцењује и чак примора на делимичну капитулацију.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta