Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet i rad na daljinu". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Elektronsko poslovanje
TEMA:Internet i rad na daljinu
SADRZAJ:
1.Uvod 2
2.Internet-prednosti I mane 3,4,5
3.Elektronska trgovina 6,7
4.Internet kao trziste 8,9
5.Zakljucak 10
6.Literatura 11
1
UVOD
Uvodjenje I sve sira primena kompijuterskog procesiranja podataka u kombinaciji sa savremenim telekomunikacionim sredstvima dovodi do velikih tehnoloskih promena u funkcionisanju banaka I drugih finansijskih institucija,samog elektronskog poslovanja.
Elektronsko poslovanje kao jedan proces, najvise je zastupljen u razvoju elektronskog bankarstva.Radi se o savremenom I buducem bankarstvu koje je prozeto elektronskim sistemima.
Elektronska sredstva se integrisu u tradicionalne markentiske programe,povecavajuci efikasnost kontakta sa ciljnim auditorijumom.
Elektronska trgovina tj.elektronsko poslovanje moguce je definisati I kao bilo koju formu poslovnih transakcija u kojima ucesnici ulaze u interakcije elektronskim putem umesto fizicki.
Elektronsko poslovanje obuhvata sve oblike komercijalnih transakcija u kojima se putem komunikacionih mreza elektronski obradjuju I prenose multimedijalni podaci,kao sto su: tekst,zvuk,slika,animacija.Pod komercijalnim transakcijama podrazumeva se razmena roba,usluga,informacija ili novca izmedju posiljaoca I primaoca u cilju komercijalnog transfera robe.Znaci,elektronsko poslovanje ukljucuje niz aktivnosti u lancu vrednosti,unutar I van organizacije,koriscenjem mreznih komunikacionih tehnologija.
2
INTERNET
Internet je veoma dinamicna oblast.Od samog njegovog pocetka,koji datira jos od 1968,preko njegovog predhodnika ARPANET-a,povezivanje na Internet bilo je zasnovano na standardima koji obezbedjuju fleksibilnost I robusnost.Ovo podrazumeva odrzavanje komunikacionih sposobnosti cak I u slucaju havarije ili ozbiljnog pada sistema u nekim komponentama mreze.
Internet mozemo posmatrati kao dvostrani komunikacioni sistem sa mogucnoscu slanja ciljnih poruka pojedincima.Web kao jedan od njegovih najmladjih I najpopularnijih servisa predstavlja alat za multimedijalne prezentacije,koji je u stanju da privuce paznju posetilaca kroz interaktivne aktivnosti,nasuprot ranijim programima koji su sluzili samo za transfer tekstualnih datoteka.Jos veci znacaj Web-a sadrzan je u mogucnosti dvostranih komunikacija tipa mnogi-prema-mnogima (many-to-many).Danasnji marketari koncentrisani sun a pravljenje mastovitih Web strana koje treba da privuku paznju posetilaca.Sa druge strane,posetioci jednostavnim klikom na vezu ili dugme,salju odgovor izrazavajuci svoje misljenje.Njihove poruke putuju ovim istim medijem ka izvoru oglasa.Dvostrani system komunikacija pruza iste sanse malim preduzecima,kao I velikim koorporacijama koje ne moraju obavezno da dominiraju trzistem I njegovom podelom.Mozemo ocekivati d ace u narednim godinama Web serveri postati jednostavni,kao I Web brosweri sa mnogo manjim sistemskim zahtevima,jednostavni za instaliranje I odrzavanje na malim racunarima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta