Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hotelski rezervacioni sistemi". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.REZERVACIONI SISTEM U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
SADRŽAJ
UVOD 3
1. REZERVACIONI SISTEMI 4
1.1. RAZVOJ REZERVACIONIH SISTEMA 4
1.2. POJAM I ZNAČAJ REZERVACIONIH SISTEMA 6
2. REZERVACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU 7
2.1. HYATT Hotels & Resorts 9
2.2. BEST WESTERN 10
3. REZERVACIONI SERVISI 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
UVOD
Izdavanje hotelskih soba nije tako jednostavno kao što izgleda. Danas, putničke agencije zahtevaju mnogo viši nivo tačnosti informacija za njihovu prezentaciju. Njihovo planiranje poslovanja leži u garantovanim dodelama blokova hotelskih soba. U isto vreme Internet je omogućio niz alata za bukiranje bez posrednika (self-booking) što korisnike dovodi u položaj direktnog bukinga. Hotelske kompanije imaju potrebu da budu prisutne u novim distribucionim kanalima. Treba da pronađu nova tržišta i iskoriste prednosti koje se postižu primenom nove tehnologije. Potrebno je da obezbede raspoloživost i brzinu tačnih informacija kroz različite distribucione kanale.
Svrha seminarskog rada je objasniti kako funkcioniše rezervacioni sistem u hotelijerstvu. Cilj rada je ukazati na značaj rezervacionog sistema za poslovnu uspešnost hotelskih objekata i njegovu konkurentsku sposobnost.
Pri izradi seminarskog rada korištene su sledeće metode istraživanja: metoda deskripcije, metoda komparacije, metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije.
Rad je podeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju ukazano je na razvoj i značaj rezervacionih sistema u savremenim uslovima poslovanja. Drugo poglavlje predstavlja značaj rezervacionih sistema u hotelijerstvu. U njemu se iznose načini rezervacije hotelskog smeštaja. Treće poglavlje analizira postojeće rezervacione servise . U ovom je poglavlju ukazano na značaj rezervacionih servisa i sitema za brže i lakše bukiranje i rezervisanje hotelskih kapaciteta.
REZERVACIONI SISTEMI
RAZVOJ REZERVACIONIH SISTEMA
Rezervacioni sistemi su veoma važan deo infrastrukture u distribuciji turističkih proizvoda. Tome je svakako veliki doprinos dao razvoj kompjuterizovanih rezervacionih sistema, posebno onih koji omogućavaju on-line rezervaciju. Svi značajni subjekti turističke industrije: velike avio-kompanije, organizatori putovanja, putničke agencije, hotelski lanci, rent-a-car preduzeća i drugi, nalaze se u procesu tehnološke transformacije, zamene 'ručnih' operacija 'elektronskim' koje se zasnivaju na primeni savremene informaciono-komunikacione tehnologije. Računarski sistemi su na revolucionaran način povezali pomenute učesnike u formiranju turističkog proizvoda. Danas se pored primene računara, video brošura i telekomunikacija, primenjuje čitav sistem međusobno povezanih informaciono-komunikacionih tehnologija. Upravljanje turističkim ponudom danas, gotovo je nezamislivo bez upotrebe informaciono-komunikacione tehnologije.
Rezervacioni sistemi se dele na:
Globalne rezervacione sisteme
Regionalne rezervacione sisteme
Lokalne rezervacione sisteme
Postoje dva osnovna tipa rezervacija:
Online – rezervacije podrazumevaju momentalnu potvrdu rezervacije. Online rezervacija postaje veoma popularan metod za rezervaciju soba. Putnici mogu da rezervišu sobu od kuće pomoću online bezbednosti i da tako zaštite svoju privatnost i finansijske informacije koristeći nekoliko online turističkih agencija kako bi uporedili cene i objekte u različitim hotelima. Pre interneta, putnici su mogli pisati, pozivati telefonom hotelijera, ili preko posrednika putovanja da rezervišu objekat. Danas su na sajtu turističkih agencija slike i hoteli soba, informacije o cenama, pa cak i informacije o lokalnim naseljima. Online hotelske rezervacije su takođe korisne za izradu last minut aranžmana putovanja. Hoteli mogu da spuste cene soba, ako su neke sobe još uvek na raspolaganju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta