Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Filozofija marksizma". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1. Uvod........................................................................................................... 5
2. Formiranje marksizma.................................................................................6
3. Karl Marks i Fridrih Engels........................................................................6
3.1. Život i dela Karla Marksa ........................................................................6
3.2. Život i dela Fridriha Engelsa ...................................................................7
4. Filozofija marksizma ..................................................................................8
4.1. Dijalektički materijalizam .......................................................................9
5. Marksističke škole misli ...........................................................................10
6. Literatura ..................................................................................................11
1. Uvod
Prema filozofskom shvatanju marksizam je tzv. dijalektički materijalizam primenjen na prirodu i društvo: njegova osnovna društveno-ekonomska postavka je „U društvenoj proizvodnji svoga života ljudi stupaju u određene, nužne, od njihove volje nezavisne odnose – osnose proizvodnje, koje odgovaraju određenom stupnju razvitka njihovih materijalnih proizvodnih snaga. Celokupnost tih odnosa proizvodnje sačinjava ekonomsku strukturu društva, realnu osnovu na kojoj se diže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni oblici društvene svesti. Način proizvodnje materijalnog života uslovljava društveni, politički i duhovni proces života uopšte. Ne određuje svest ljudi njihovo biće, već obrnuto, njihovo društveno biće određuje njihovu svest. Na izvesnom stupnju svoga razvitka materijalne proizvodne snage društva dolaze u protivrečnost sa postojećim odnosima proizvodnje, ili – što je samo pravni izraz za to – sa odnosima svojine u kojima su se dotle razvijale. Iz oblika razvitka proizvodnih snaga ti se odnosi pretvaraju u njihove okove. Tada nastupa epoha socijalne revolucije. S promenom ekonomske osnove vrši se brže ili sporije prevrat u čitavoj ogromnoj nadgradnji... U opštim crtama meogu se azijatski, antički, feudalni i savremeni buržoaski način proizvodnje označiti kao naredne epohe ekonomske društvene formacije“ (Marks)
Marksizam je skup filozofskih teorija društva, ekonomije i istorije izvedena iz učenja Karla Marksa i Fridriha Engelsa. Zajednički imenitelj ovim teorijama potiče od neravnomerne raspodele dobiti u kapitalizmu. Stoga se većina marksista trudi da osmisli pravedniji sistem raspodele dobara.
Marksizam je termin kojim se označava jedan od glavnih tokova savremene filozofije ali i pogled na svet, pokret i epohalna društveno-istorijska činjenica. S jedne strane, to je pokret koji je posle hrišćanstva najviše zatalasao mase, ulivajući snažnu nadu u mogućnost ostvarenja komunističkog ideala – uz obožavanje Karla Marksa, kao rodonačelnika tog duhovnog i političkog pokreta. S druge stane, taj duhovni i politički pokret, kao i Marksova filozofija, na kojoj je on utemeljen- od početka su nailazili na osporavanja, revizije, otpore, nipodaštavanja i otvorena neprijateljstva. I sam Karl Marks je, zbog pogrešnih i zlonamernih interpretacija, govorio kako on nije ,,marksista’’.
2. Formiranje marksizma
Na formiranje marksizma i Marksove filozofije uticalo je više uslova, ali su sledeći neosporni:
- Klasična nemačka filozofija. Marks je javno isticao da je učenik ,,velikog Hegela’’. Ipak njegov pristup Hegelovoj filozofiji bio je oposredovan Fjerbahovim filantropskim materijalizmom.
- Klasična engleska politička ekonomija. Marks je desetak godina u Engleskoj kraljevskoj biblioteci podrobno izučavao političku ekonomiju tada najrazvijenije kapitalističke zemlje. To se pre svega odnosi na radove Adama Smita i Dejvida Rikarda, od kojih je Marks preuzeo i usavršio tzv. radnu teoriju vrednosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta