Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada i ispitivanje tableta". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Hemijsko-tehnološka škola
Podrucje rada:Hemija,nemetali i grafičarstvo
MATURSKI RAD
Predmet:Tehnologija farmaceutskih proizvoda
Tema:Izrada i ispitivanje tableta
Sadržaj:
Definicija tableta-uvod ................................................3
Pomoćna sredstva ......................................................10
Tehnološki postupak izrade tableta............................15
Mašine za tabletiranje.................................................19
Višeslojne tablete i postupci dražiranja ......................21
Ispitivanje tableta ........................................................25
Definicija tableta-uvod
Tablete ili compressi su čvrsti dozirni lekoviti preparati izrađeni koprimovanjem lekovite supstance sa dodatkom ili bez dodatka pomoćnih komponenata.
Prema propisu Ph.Jug. IV izrađuju se kao čvrste,najčešće okrugle pločice,ravnih ili ispupčenih glatkih površina i oštrih,odnosno ravnomerno zaobljenih ivica.
Tablete mogu biti obložene sa jednim slojem ili izrađene u više slojeva.Tablete kao noviji oblik preparata potisnule su širu primenu podeljenih praškova,a posebno pilula,tako da se pilule sve ređe izrađuju u apotekama.Prema tome,tablete iz dana u dan zauzimaju sve značajnije mesto u farmaceutskoj praksi i terapiji uopšte.
Naziv potiče od latinske reči tabula-ploča,a compressus od komprima.Proizvodnju tableta danas je farmaceutska industrija potpuno osvojila.Nekada su se proizvodile u apotekarskoj laboratoriji na ručnim ili elktričnim tablet mašinama.Mogu se izrađivati od različitih lekovitih spstancija,a i postupak je ekonomičniji nego pri izradi drugih preparata kojima bi se isti lek dozirao.
Klasifikacija tableta vrši se na različite načine:
Tablete prema načinu upotrebe,dele se na:
-tablete za spoljašnju upotrebu;
-tablete za unutrašnju upotrebu.
Prema mestu aplikacije lekovite supstance,tablete se mogu uzimati:
Peroralno-Tablettae perorales (Oriblettae) koje se gutaji ili sišu;
Perlingvalno-Tablettae subligvales (Lingvalattae) koje se stavljaju pod jezik;
Potkožno-Tablettae proimplantatines koje se primenjuju implatiranjem;
Vaginalno-Tablettae vaginales (Vaginalettae);
Putem injekcionih rastvora-Tablettae pro injectiones;
Putem suznih tečnosti-Tablettae pro oculis;
Putem rastvora-Solublettae.
Oriblettae-to su tablete za sisanje,čvrsti lekoviti preparati namenjeni za lečenje sluzkože usta i grla.Okruglog su ili eliptičnog oblika,ravnih ili ispupčenih površina I zaobljenih ivica.
Od lekovitih supstanca najčešće sadrže:antiseptična i blago dezinficijentna sredstva,anestetike,antibiotike...Izrađuju se jakom kompresijom lekovite supstance,po potrebi uz dodatak pomoćnih materija,ali bez sredstva za raspadanje i na taj način se postiže duže delovanje lekovitih supstancija.One se postepeno rastvaraju i duže ostaju u ustima u kontaktu sa sluzokožom,a da se potpuno raspadnu.Ne smeju se rastvoriti u vodi u kraćem vremenu od 30min.
Lingualettae-to su male,okrugle tablete,ravnih i ispupčenih površina,širine 0,1-0,15cm i težine 0,1-0,15g.Sadrže tačno doziranu količinu lekovitih supstancija koje se moraju resorbovati u usnoj šupljini.Upotrebljavaju se stavljanjem pod jezik.Moraju se rastopiti 5-30min. u zavisnosti od vrste lekovite supstance.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta