Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija i njeni oblici". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ORGANIZACIJA I NJENI OBLICI
SEMINARSKI RAD
Predmet: Organizacija
S A D R Ž A J
U V O D 3
ORGANIZACIJA I NJENI OBLICI 5
NAČELA ORGANIZACIJE 5
ORGANIZACIJSKE VRSTE 7
METODE ORGANIZACIJE 9
ORGANIZACIJA RADA KAO UZROK IZGARANJA NA POSLU 11
Simptomi i znakovi izgaranja na poslu 11
Kako si pomoci 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
U V O D
Organizacija počinje s pojavom čovjeka - čovjek se njome počeo baviti s početkom obavljanja korisnog proizvodnog rada, preoblikovanja predmeta rada u raznovrsne proizvode u cilju podmirivanja životnih potreba. Čovjek je s kvalitetnom organizacijom uz manji napor (troškove) bolje i brže postizao mnogo veće rezultate u svim područjima svog djelovanja.
Od prvih (slučajnih) lovačkih skupina do savremenih oblika zajedničkog rada i života, čovjek nikada nije mogao, a ni danas ne može, bez organizacije. Čovjek se koristi i pripada organizaciji čitav svoj život - od rođenja do smrti, jer sva svoja radna i životna pitanja rješava zajedno s ljudima - dakle - organizirano. S postupnim razvojem proizvodnih snaga, koje su pratili odgovarajući društveno-ekonomski odnosi, razvijala se i organizacija, povećavao se broj i oblici organizacije sve dok nije poprimila današnje razmjere kad je već bilo nemoguće bez znanstvenog pristupa rješavati sve složenije organizacijske probleme, a isto tako uspostavljati modernu, fleksibilnu i efikasnu organizaciju. Pojam organizacije označava, kako proces organiziranja nekih aktivnosti (poslova), tako i rezultate tog procesa kojim se oblikuju organizacijske jedinice različitih vrsta, širine i struktura u svim područjima društvenog života. Značenje organizacije nije ograničeno samo na čovjekovu privrednu aktivnost, nego na njegovu cjelokupnu radnu i životnu aktivnost. Organizacija omogućava realizaciju najsloženijih zadataka, proširuje opseg čovjekove individualne snage, jer organizacija od tih individualnih snaga stvara društvenu snagu, ubrzava proces ostvarivanja zadataka odnosno skraćuje potrebno radno vrijeme za njegovo izvršenje, te se odgovarajućom organizacijom relativno smanjuju troškovi postizanja istih rezultata.
organizacije.
organizacija u užem (ostvarivanje privrednih ciljeva) i širem smislu (ostvarivanje bilo kojih zajedničkih ciljeva).
organizacija kao znanost (formulacija načela za postizanje optimalnih rezultata) i kao vještina (čovjekova sposobnost korištenja sredstava i metoda za postizanje postavljenih ciljeva)
organizacija kao stanje (trenutna situacija) i kao proces (promjena određenog organizacijskog stanja)
organizacija - isključivo bavljenje ljudima i njihovim odnosima ili skladno povezivanje i ljudi i sredstava
organizacija kao način uspostavljanja hijerarhijskih odnosa ili način reguliranja rada i života svih pripadnika neke zajednice.
Bitna obilježja organizacije:
cilj odnosno zadatak koji se želi ostvariti,
skladnost materijalnih sredstava i ljudskog potencijala i
njihova racionalna uporaba.
Organizacija = svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj odgovarajućim sredstvima ispuniti određene zadatke s najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području života.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta