Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kontrast". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde. 
1.Pojam kontrasta
 
   Kontrast je sinonim za suprotnost, odnosno naglašena različitost.To znači da najmanje dva ili više elemenata moramo postaviti u odnos:Usporedbom zaključujemo da su prva dva trokuta jednaka, druga dva nenaglašeno raličita, dok je tek kod zadnjeg para različitost dovoljno naglašena da možemo govoriti i suprotnosti, odnosno o kontrastu.
 
 
Još nekoliko kontrastnih mogućnosti: osim po veličini, trokut je suprotan od kružnice po tome što ima kuteve; ali i trokut i kružnica postaju slični kada se kao geometrijski likovi usporede sa slobodnom krivuljom. U trećoj opciji tokut se uspoređuje s drugim trokutom iste veličine, ali kontrastnim po boji - jedan je bijeli, drugi crn.
.
 
Nadalje kontraste možemo tražiti u uspoređivanju drugih maksimalnih razlika: veliko-malo, visoko-nisko, dugo-kratko, mršavo-debelo, jedno-mnogo,oštro-tupo i tako dalje.
Koloristički kontrasti čine zasebnu grupu.
Prema Ostwaldovom krugu kontrastne su boje na suprotnim stranama kruga. Sistematizaciju kontrastnih svojstava dao je Johanes Itten prema kojem razlikujemo:
a) kontrast boje prema boji
b) kontrast svjetlo - tamno
c) kontrast toplo - hladno
d) komplementarni kontrast
e) simultani (istodobni) kontrast
f) kontrast kvalitete
g) kontrast kvantitete
 
2.Kontrast boje prema boji
Ovo je najjednostavniji koloristički kontrast - uzimaju se i uspoređuju samo čiste boje. Najveća je razlika između primarnih boja - žute, crvene i plave - od kojih ni jedna ne sadrži nimalo od druge dvije boje. Ovo nazivamo
a) kontrast boje prema boji I. reda
Nešto manji je intenzitet između sekundarnih boja koji zovemo
b) kontrast boje prema boji II. reda
I na kraju najmanji kontrast čini
c) kontrast boje prema boji III. reda
 
 
 
 
3. Kontrast svijetlo - tamno
Najizraženiji svjetlosni kontrast nose crna i bijela boja, ali svjetlosna suprotnost se može izraziti svim bojama, dodavanjem crne i bijele. Čak i bez dodavanja crne i bijele boje imaju vlastitu količinu svjetla, tzv. valere, pa je tako žuta najsvjetlija, slijedi ju narančasta, zatim crvena i zelena, pa plava i na kraju ljubičasta kao najtamnija. Svjetlosnu vrijednost boja lakše ćemo uočiti ako boje gledamo kroz trepavice, što će apsorbirati finije razlike.
 
 
 
 
4. Kontrast toplo - hladno
Toplina i hladnoća boja su psihološka svojstva boja koje nesvjeno ali dokazano osjećamo; poznati su primjeri različito obojanih staja za trkaće konje koji su se brže hladili i sušili od znoja u plavozeleno obojanoj štali, kao i pokusi sa ljudima koji su sobe obojane hladnim bojama doživjeli doslovno hladnijim za nekoliko Celzijusovih stupnjeva. Uostalom, crvena, žuta i narančasta su boje sunca i vatre, a plava, zelena i ljubičasta su boje voda i leda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta