Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Daren Almond". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S A D R Ž A J
Uvodni deo
Pod savremenom umetnošću podrazumevamo umetnost koju stvaraju savremenici i onu umetnost koju percipiraju savremenici, i kako ne postoji čvrsti okvir za savremeno, tako ne postoji pravilo za njenu prisutnost i vremensku ograničenost.Slična značenja u ovom kontekstu imaju i pojam aktuelne umetnosti i engleski pojam contemporary art.
Ovaj pojam se upotrebljava da bi se izbegao izraz moderna umetnost. U svakodnevnom govoru pod pojmom moderno, pa i pomodno podrazumevamo ono što se trenutno većini ljudi može dopasti, a što može da se zameni izrazom savremeno. Ovi izrazi predstavljaju ono što donosi vreme u kojem živimo. Stručno, u kontekstu umetnosti i istorije umetnosti izraz modèrna spaja se sa određenom epohom u istoriji umetnosti, ali bez vremenskog zaključenja. Posebno u pojmu  postmodèrna više se ne javlja značenje primereno vremenu.
Pod pojmom savremene umetnosti i savremenosti ne podrazumeva se neki određeni umetnički stil koji bi imao određene karakteristike, trajanje i koji se spaja sa formom u umetnosti ili pak određenim tehnikama. Savremena umetnost može biti slikarstvo koje se odomaćilo u poslednjim godinama ili decenijama, ali pod tim pojmom možemo podrazumevati i video umetnost, konceptualnu umetnost i umetnost koja se stvara uz pomoć računara.
Danas, originalnost jednog umetnika ne leži više u stilu, koji znatno varira od umetnika do umetnika,već u posebnim tehnikama i idejama koje imaju za cilj da nešto poznato ili banalno iznenada pretvore u nešto sveže i , neobično, čak čarobno i tako ostvare čitav niz novih mogućnosti.
Muzej Vašarelj u Eks an provinciji u Francuskoj
1. DARREN ALMOND
U Almondovim radovima „momenti između“ svakodnevnog života su otkriveni kao da imaju svoju posebnu atmosferu i značenje. Poznat po inovativnoj upotrebi video tehnologija, Almond spaja sliku sa zvukom sa ciljem da uključi posmatrača u inteziviran doživljaj vremena. Njegov pristup nije suprostavljen , već radije zavisi od uzdržanosti i nepotpunog izražavanja da bi postigao željeni efekat. Postoji nemost u Almondovoj umetnosti i to u načinu na koji pristupa materijalima koji paradoksalno govore bučno. Strastan obožavalac nemačkog slikara iz 17-tog veka ,Jana Vermera, Almonnd rekreira slike i scenarija u kojima uspostavlja sličnu igru između mirovanja i promene, banalnog i teatralnog.
Njegov beg u detinjstvo dolazi u formi uobičajenog hobija trainspotting-a. Ova rana zalaženja u svet satova i rasporeda ohrabrlili su ga da se usmeri na esencijalni skulpturski senzibilitet sa visokom svesnošću za dosadno, neizvesno i nestrpljivost i sve one stvari koje osećamo dok čekamo da se nešto desi.
2. RADOVI DAREENA ALMONDA
2.1. Načelo (princip) momenta,
“Načelo Momenta” Darrena Almonda , je serija fotografija “time lapse (propust vremena)” koje prikazuju divlje, zelene predele Farskih ostrva, blizu Arktičkog kruga. Jedna fotografija je radjena svakog minuta, svakog sata, najdužeg dana u godini.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta