Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kritska arhitektura". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA
KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM
Tema: KRITSKA ARHITEKTURA
Dr Sanja Pajić Milica Nikolčić
6/2010
Sadržaj
Uvod . . . . . . . . . . . 2
Arhitektura na Kritu . . . . . . . . . 2
Palata Knosos . . . . . . . . . 4
Druge palate na Kritu . . . . . . . . 5
Zakljucak . . . . . . . . . . 6
Literatura . . . . . . . . . . 7
Uvod
“Nasred dubokog mora uzdiže se jedna prijatna zemlja, ostrvo Krit, nastanjeno mnogobrojnim stanovnicima koji žive u dvadeset gradova i govore razne jezike. Ima tamo Ahajaca i plemenitih Eteokrita, Kidonaca, Doraca sa lepršavim perjanicama i Pelazga iz božanstvene rase. Među gradovima je najznačajniji Knosos, gde je godinama vladao Minos koji je smeo da razgovara sa velikim Zevsom!
Kada se Sredozemnim morem zaplovi severozapadno od Egipta prvo što se ugleda je ostrvo Krit. Krit je mesto na kome se razvila prva evropska urbana kultura i civilizacija. Vreme procvata Minojske civilizacije prostire se od oko 2000.g.p.n.e. do 1400. g.p.n.e. Postojanje urbane kulture potvrđuju dokazi o razvoju najznačajnijih obeležja civilizacije – pisma i utvrđenih gradova. Zbog pogodnog položaja u Istočnom Mediteranu i prijatne klime ovo ostrvo je bilo idealno mesto za mnoge narode koji su plovili morima. Tu su se ukrštali glavni putevi ka Evropi, Maloj Aziji i severu Afrike, pa je Krit bio luka za sve brodove koji su ovuda plovili. Zbog toga su se ovde susretale, ukrštale i uticale jedna na drugu kulture sa Bliskog Istoka, iz Egipta i Evrope. Dugi period godina, čak do XIX veka jedini izvor informacija o Kritu je su bila Homerova dela i za Evropu je priča o Kritu bila samo legenda. Međutim, jedan engleski arheolog, Ser Arthur Evans, verovao je da tu ima nešto više od mita. Upravo je on i došao do senzacionalnih otkrića gradova i palata na Kritu krajem XIX i početkom XX veka. Takođe, on je bio čovek koji je nazvao ovu civilizaciju Minojska prema legendarnom kralju Minosu iz legende o Minotauru. Elementi ovog mita su glavna obeležja Minojske arhitekture i civilizacije – labrint (labris) i konsekvativni (posvećeni) rogovi. Pored arhitekture, bavili su se i zidnim slikarstvom(al fresco), skulpturom i primenjenom umetnošću, gde je najznačajnija keramika(fajans).
Arhitektura na Kritu
Arhitektura je najvažniji vid kritske umetnosti koja je svoj vrhunac dosegla u srednjeminojskom periodu(2100.-1550. g.p.n.e.). U periodu rane minojske kulture, Krićani nisu mnogo odmakli od nivoa neolitskog seoskog života. Glavne principe za svoju arhitekturu doneli su iz Male Azije, stim što su im dali svoje tumačenje i primenu.
Da bi se razumela Kritska arhitektura mora se znati legenda o Munotauru. On je bio mitsko biće, sa glavom bika i telom čoveka, rođeno iz “nastrane” ljubavi kritske kraljice. Živeo je u lavirintu koji je konstruisao mitski arhitekta Dedal. Lavirint vodi poreklo od grčke reči labris koja se koristi za sekiru sa dvostrukim sečivom, koja je bila zaštitni znak Krita. Bik je bio sveta životinja na Kritu i on se kroz umetnost i arhitekturu prikazuje i u vidu konsekvativnih rogova koji predstavljaju zamenu za njegovu figuru. Lavirint i konsekvativni rogovi su dva glavna obeležja kritske arhitekture. Javlja se i motiv ptice golubice koji ima religioznu simboliku.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta