Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Beogradska mitropolija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Filozofski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Predmet: Istorija srpskog naroda od 16. do 18. veka
Seminarski rad: Beogradska mitropolija
Beograd, maj 2008.
Vlast je na ovo imala odgovor. Doneta su dva reskripta koja osudjuju odluke ovog sabora. Prvi je upucen komandantu Beograda Koradu, da se ni jedan sabor ne moze odrzati bez prethodne dozvole vlasti. Drugi je upucen pukovniku baronu Rudolfinu u kome stoji da se izbor pomocnika karlovackog mitropolita u liku Mojsija direktno kosi sa ugarskim pravima.
Beograd je postao duhovno srediste srpskog zivlja koje se nalazilo pod austrijskom vlascu. Mitropolit Mojsije se potpisivao kao ARHIEPISKOP I MITROPOLIT BEOGRADSKI; SRBIJE, UGARSKE, SLAVONIJE, HRVATSKE, SREMA , BANATA TEMISVARSKOG I CARSKE VLASKE ili ARHIEPISKOP I MITROPOLIT SVEGA HRISCANSTVA POD VLASCU SVETLOGA CESARA RIMSKOGO.
BORBA ZA PRIVILEGIJE
Pored same borbe za ujedinjenje dveju mitropolija, svakako najbitniji dogadjaj vezan za ovaj period je borba za privilegije. Prve privilegije za srpske narod u Austriji donete su 1690, dopunjavane i menjane 1691. i 1695. Cesto se oko njih vodila polemika, jer su Srbi zahtevali da se one izuzetno postaju, dok je vlast na drugoj strani, svaki put kada je to bilo moguce njih zaobilazila.
U literature se pominje suzavanje privilegija, ali mi to tako ne mozemo zvati, jer to je vise promena, izmena, korekcija, prepravka privilegija. Ideja o promeni dosla je od Dvorskog ratnog saveta i Dvorske komore u Becu; one su protumacene sa po dve deklaratorije i isto toliko reskripta.
PRVA deklaratorija je doneta 12.4.1727. namenjena Beogradskoj administraciji i Zemaljskoj administraciji u Banatu. Izazvala je negodovanje u narodu, jer se po prvi put desava promena privilegija u korist vlasti i romokatolicke crkve. Odrzan je sabor u Sremskim Karlovcima sa stotinak osoba. Dali su protestno pismo mitropolitu da ga nece priznati ako nastavi da im salje raspise od vlasti ovakvog karaktera i sl. Mitropolit Mojsije je poslao 1728. protivpredloge, ali sa njima nista nije postignuto. Ne znamo tacno sta je pisalo u njima.
DRUGA deklaratorija je doneta 13.4.1729. u kojoj se pominje jos veca promena privilegija. U tu svrhu je odrzan sabor od 1. do 7. juna 1730. u Beogradu. Donetim memorandumom je odbacena ova deklaratorija, kao i prva, ranije. Memorandumom su Srbi “ zamolili “ cara da ih ostavi sa dotadasnjim privilegijama. Sabor je doneo i neke odredbe protiv poligamije i o crkvenoj discipline.Zatim, zabranjeni su otmica i odrzavanje bogatih parastosa. Pritom je Mojsije zeleo da se nabavi jedna stamparija, ali je ona zahtevala velike finansijske izdatke, pa je zato ovaj predlog odbijen. Me
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
naroda, jer se odnosio samo na Srbiju i Banat, a nikako na sav etnicki prostor Srba. Povodom ovog dokumenta odrzan je jos jedan sabor, u Beogradu, od 31.10. do 4.11. 1732. Sa sabora je poruceno caru da povuce reskript, jer je nepovoljan po narod. Sabor se pozvao na potvrdu privilegija od 10.4.1715. objavljenu u Ugarskoj i Hrvatskoj. Tu se prvi put napominje da ce Srbi mirno uzivati svoje privilegije sve dok budu poslusni i mirni. Pocetkom 1734. je 11 poslanika stiglo u Bec sa zadatkom da trazi od cara opoziv svih donetih dokumenata. Poneli su predlog od 9 tacaka kao odgovor na reskript. Izaslanike je primio Eugen Savojski koji je obecao da ce se zauzeti za njihovu stvar.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta