Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet explorer". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet:
WEB PRETRAŽIVAC INTERNET EXPLORER
Sadržaj
Uvod.......................................................................................................................1 1. MICROSOFT INTERNET EXPLORER…………………..……….....………2
1.1. Pokretanje čitača i učitavanje web strane........................................................3
1.2. Korišćenje linkova i uoptreba opcija web strane............................................4
1.3. Filter reklama..................................................................................................4
1.4. Navigacija preglednim web stranama.............................................................5
2. Upotreba prečica u čitaču za posetu web strana................................................6
2.1.Prikaz web stranice u novom prozoru..............................................................8
2.2. Pretraživanje web strane…………………………..……………..……….....8
2.3. Funkcija pomoći u aplikaciji…………………………….……….…………9
2.4. Čuvanje web strane……………………………………………..…...……..10
2.5. Slanje web strane e-poštom..........................................................................10
2.6. Čuvanje slika sa web strane......................................................................... 10
2.7. Štampanje web strane………………………...……………………….……11
2.8. Pregled štampe i podešavanja opcija.............................................................11
Zaključak............................................................................................................13
Literatura............................................................................................................14
Uvod
Internet je globalna mreža („mreža svih mreža“) sa nebrojenim dostupnim informacijama i njegovo korištenje smatra se obaveznim u današnje vreme. Za brzu razmenu informacije sa drugim korisnicima, e-mail se nametnuo kao standard za brzo komuniciranje i više je nego alternativa za klasičnu poštu. Oni koji ne koriste Internet već sada su uskraćeni u neiskorišćavanju mnogih korisnih stvari koje on pruža. Savremeni svet je nezamisliv bez Interneta. Internet je nastao kao nuspela pojava Hladnog rata. Američko Ministarstvo odbrane je započelo izradu mreže za prenos podataka koja bi mogla izdržati razaranje njenih pojedinih delova, a da i dalje ostane u funkciji. Ideja vodilja je bila da podaci ne putuju uvek istim putem nego najkraćim ili prvim slobodnim putem te da putuju u manjim delovima. Da bi ti podaci sigurno stigli na odredište i da se pojedini paketi podataka ne bi izgubili razvijen je TCP/IP protokol. Nastanak Interneta kroz istoriju:
1969. je na tom principu postavljena mreža ARPANet koja je povezala prva 4 sveučilišta u SAD-u (Los Angeles, Utah , Standford i Santa Barbara) koja je ime dobila po Advance Research Project Agency- agenciji Ministarstva odbrane.
1972. poslata je prava elektronička pošiljka
1973. američka agencija DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) započela istraživački program radi povezivanja različitih tipova računalnih mreža. Taj naučni projekt je nazvan Internetting Project, a sastav mreža kao produkt istraživanja Internet.
1982. je po prvi put upotrebljen termin Internet
1983. ARPANET se dijeli na civilni (istraživačka mreža) i vojni dio (Milnet)
1986. NSFNET (National Science Foundation ) povezuje sve glavne istraživačke centre i ARPANET
1986. u mrežu se priključuju i mreže velikih kompanija
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta