Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antidoping - izuzeće radi terapijske upotrebe zabranjenih supstanci". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Seminarski rad iz sportske medicine
TEMA:ANTIDOPING - IZUZECE RADI TERAPIJSKE UPOTREBE ZABRANJENIH SUPSTANCI
PASULJEVIC LJUBICA, 147\08
SADRZAJ:
Antidoping - izuzece radi terapijske upotrebe zabranjenih supstanci ……………………………………………...3
Definicija ATUE I TUE…………….…………………..………3
Antidoping - Izuzeće radi terapijske upotrebe
zabranjenih supstanci
 
Sportisti mogu imati bolesti i stanja koja zahtevaju upotrebu zabranjenih supstanci i metoda. TUE ili pojam izuzeća u terapeutskoj upotrebi se podnosi upravo u slučaju da sportista ima indikaciju za korišćenje sredstava i metoda sa liste zabranjenih sredstava. Pravo na odobrenje TUE imaju svi sportisti, uključujući invalide samo ukoliko postoji opravdano medicinsko stanje ili bolest.
Prema doping kodeksu postoje tačno određene situacije i kriterijumi opravdanosti pokretanja postupka za TUE.
Neuzimanje zabranjenih doping supstanci ili metoda tokom tretiranja nekog akutnog ili hroničnog medicinskog stanja značajno bi pogoršalo zdravlje sportiste.
Upotreba zabranjene supstance u terapijskim dozama ili zabranjenih metoda neće dovesti do povećanja sportskog učinka, već samo do poboljšanja zdravstvenog stanja sportiste.
Upotreba bilo koje zabranjene supstance ili metoda koja povećava normalne, ali nešto snižene vrednosti endogenih hormona ne smatra se odobrenom terapijom.
Opravdana je prijava za izuzeće radi terapijske upotrebe ukoliko ne postoji ni jedna druga terapijska alternativa.
Prethodno neterapijska primena zabranjene supstance ili metoda ne može biti razlog aktuelne primene zabranjene supstance ili metoda u terapijske svrhe.
Sportisti kojima je potrebno lečenje, koje podrazumeva primenu nedozvoljenih supstanci i metoda, a istovremeno su subjekti za testiranje moraju se prijaviti za TUE nadležnoj nacionalnoj antidoping organizaciji (NADO) ili međunarodnoj sportskoj federaciji (IF) uz dobro dokumentovanu istoriju bolesti.
Postoje dve forme obrazaca TUE i ATUE, a odnose se na za skraćeni i prošireni postupak izuzeća radi terapijske upotrebe.
ATUE I TUE
ATUE je skraćeni obrazac za izuzetke radi terapijske upotrebe (beta 2 agonisti i lokalni kortikosteroidi) i odnosi se na specifične supstance i načine davanje navedenih u listi zabranjenih sredstava.
 
                                
 
                                    
     
 
Svi inhalacioni B2 agonisti se mogu podvesti pod skraćeni postupak za izuzetke radi terapijske upotrebe.
                  
Zahtev za odobravanje mora biti usklađen sa standardima, a potrebno ga je poslati ADAS ili međunarodnoj federaciji najmanje 21 dan pre takmičenja.
Pored zahteva potrebna je kompletna dokumentacija o istoriji bolesti, dijagnostičkim procedurama, izveštaj lekara.
                    
Na osnovu pristigle dokumentacije TUE odbor odlučuje da li će sportisti biti odobren TUE. Odbor sačinjava najmanje tri lekara koji može okupiti stručnjake iz oblasti medicine sporta, fiziologije sporta i naravno specijaliste iz određenih oblasti u zavisnosti koja je bolest i medicinsko stanje u pitanju. TUE odbor radi u interesu sportiste, a i same struke i može se sastavljati individualno od slučaja do slučaja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta