Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Maturski rad iz knjigovodstva
Tema: Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća
Milići, maj 2011.godine
Sadržaj: Strana
1. UVOD.......................................................................................................... 3
2. SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA............... 4
2.1. Trogvina kao privredna djelatnost............................................................... 4
2.2. Pojam i zadaci trgovačkog preduzeća.............................................................. 5
Kalkulacija cijena trgovačke robe.................................................................... 6
........................................................................................................................................... 6
2.3. Kalkulacija cijena trgovačke robe............................................................... 6
2.4. Fakturna ili kupovna cijena robe robe........................................................ 7
.............................................................................................................................. 8
.............................................................................................................................. 9
2.5. Nabavna cijena robe.................................................................................. 10
2.6. Složena kalkulacija nabavne(vrijednosti) cijene robe................................. 11
Kalkulacija cijene robe po principu ukalkulisanih troškova........................ 12
Kalkulacija cijene robe po principu prosječnih troškova poslovanja........... 13
Razlika u cijeni ............................................................................................ 14
..................................................................................................................................15
2.6. Zaključak..................................................................................................... 16
LITERATURA......................................................................................................... 17
UVOD
U ovom radu ću da pisem o evidenciji poslovanja trgovinskih preduzeća, trgovini kao privrednoj djelatnosti, pojmovima i zadacima trgovinskog računovodstva i kalkulaciji cijene trgovinske robe.
Da bi knjigovodstveno mogao da se obuhvati proces nabavke, kao i proces njene prodaje, potrebno je znati koje cijne robe se javljaju u robnom prometu. To su:
1.Fakturna cijena robe
2. Zavisni troskovi nabavka
I. Nabavna cijena robe
3.Razlika u cijeni(marža)
II.Prodajna cijena robe
4. Porez na dodatnu vrijednost
III. Prodajna cijena robe sa porezom(maloprodajna cijena
SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA
2.1. Trgovina kao privredna djelatnost
Na odredjenom stepenu društvenog razvitka dolazi do osamostaljenja jedne od najstarijih privrednih djelatnosti-trgovine.
Sa pojmom trgovine mogli smo se sresti još u ranom 15. vijeku a već u 18. vijeku ona se definisala kao razmjena roba. Naziv trgovina znatno počinje da se upotrebljava početkom 20.vijeka.
Trgovina kao djelatnost ima zadatak da organizuje razmjenu izmedju proizvodnje i potrošača.Takodje, treba da obezbedi ponudu robe u količinama i asortimanu koju odgovarajuće tržište traži. Preduzeća koja se bave kupovinom robe radi dalje prodaje nazivaju se trgovinska preduzeća. A osnovna djelatnost trgovinskih preduzeća čine kupovina i prodaja robe. Ali, pored osnovne djelatnosti trgovina obavlja i druge poslove kao sto su :
prometi prevoza robe
skladistenje robe
sortiranje
čuvanje
pakovanje i
isporuka robe krajnjem potrosaču.
Trgovinska preduzeća mogu da obavljaju kupoprodaju robe na veliko i malo, u okviru unutrašnjeg ili u spoljnotrgovinskom prometu. Kupovina ili prodaja robe moze se obavljati prvenstveno za sopstveni, a zatim za tudji i zajednički račun.
Dva osnovna zadatka svakog preduzeca nezavisno kojoj privrednoj grani pripada, jesu :
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta