Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "EU opšte određenje". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
SISTEM BEZBJEDNOSTI EVROPSKE UNIJE
Tema:
EU opšte određenje
Sadržaj
Strana
Sadržaj........................................................................................................................................................2
Uvod...........................................................................................................................................................3
1. EU opšte određenje................................................................................................................................4
2. Organizacija ujedinjenih nacija..............................................................................................................4
3. Istorija....................................................................................................................................................5
4. Sjedište...................................................................................................................................................5
5. Članice...................................................................................................................................................6
5.1. Stalne članice SB....................................................................................................................6
5.2. Izabrane članice.......................................................................................................................7
5.3. Proširena saradnja i povećanje broja članica..........................................................................7
6. EU nastavlja da raste..............................................................................................................................7
7. Pristupanje evropskoj uniji.....................................................................................................................8
8. Osnovni ciljevi EU.................................................................................................................................8
9. Institucionalna struktura EU..................................................................................................................9
10. Razvoj i ostvarivanje zajedničke spoljne i bezbjednosne politike.....................................................10
Zaključak..................................................................................................................................................12
Literatura..................................................................................................................................................13
Uvod
UN su nastale kao mješavina realizma i idealizma. S jedne strane, postojale su očigledne prednosti širenja saveza protiv Osovine, u kome su bile SAD, SSSR i Velika Britanija. S druge strane, postojala je posvećenost načelu kolektivne bezbjednosti i vjerovanje da zajedničke akcije mogu da pruže alternativu „staroj politici“, koja se zasnivala na zastupanju nacionalnih interesa i održavanju ravnoteže snaga. Ideja kolektivne bezbjednosti podrazumjeva da je zajednička akcija većeg broja država najbolji odgovor na agresiju.
U osnovnom dokumentu - Povelji UN kao četiri glavna cilja UN navode se:
održavanje međunarodnog mira i bezbjednosti,
razvijanje prijateljskih odnosa među narodima,
saradnja u rješavanju međunarodnih problema i promovisanju poštovanja ljudskih prava, i
težnja da postanu centar za harmonizaciju akcija država.
Iako su UN najpoznatije po svojim operacijama održavanja mira, na njihovu reputaciju utiče rad velikog broja specijalizovanih agencija čije aktivnosti koordiniše Ekonomski i socijalni savjet Generalne skupštine. U okviru UN djeluje 14 specijalizovanih agencija i veliki broj posebnih kancelarija (npr. Visokog komesara UN za izbjeglic
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
ava i prednosti doći i do akata koji su je obilježili i stvorili ovakvom kakva jeste.
Evropska unija je međuvladina i nadnacionalna unija evropskih demokratskih država, koja se zasniva na poštivanju zakona i demokratije. Po svom uređenju nije ni država, a nije ni međunarodna organizacija, njena struktura je posebna, sui generis.
Trenutno je najmoćnija regionalna organizacija koja postoji u svijetu. Neki teoretičari smatraju da se može reći da je EU federacija ili konfederacija, jer se države članice odriču dijela suvereniteta radi zajedničkih interesa koje štite kroz zajedničke institucije. Međutim, Unija nema pravo da premjesti dodatna ovlašćenja drugih članica na sebe bez dopuštenja članice. Isto tako, određeni broj članica rukovodi samostalno svojim politikama od nacionalnog interesa, kao što su vanjski poslovi, odbrana, valuta. Zahvaljujući ovakvom organizovanju, Evropska unija se ne može definisati ni kao internacionalna organizacija, ni kao konfederacija ili federacija. Evropska unija, nastala pod sadašnjim imenom, osnovana je Ugovorom o Evropskoj uniji (tzv. Mastrihtski sporazum) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i prije potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija koje su se osnivale 50-ih godina dvadesetog vijeka. Želja da se Evropa obnovi i spriječi mogućnost da se katastrofe nakon Prvog svjetskog rata, a zatim i Drugog svjetskog rata, ponove, bila je pokretačka snaga za osnivanje Evropske unije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta