Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Avantura slobodne trgovine:STO, globalni mitovi i alternative". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Семинарски рад
Тема: АВАНТУРА СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ: СТО, ГЛОБАЛНИ МИТОВИ И АЛТЕРНАТИВЕ
Смер: Менаџмент у бизнису
2010 ЛЕСКОВАЦ
Садржај
Авантура слободне трговине:Сто,Глобални Митови и Алтернативе............... 3
Основне претпоставке........................................................................................... 3
СТО у принципима................................................................................................. 4
СТО у пракси........................................................................................................... 5
Трговина робом........................................................................................... 6
Трговина услугама...................................................................................... 7
Алтернативе: Глобална слободна трговина или свет сарадње........................ 16
Партиципаторни поредак светске сарадње........................................................ 17
Закључак................................................................................................................. 20
АВАНТУРА СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ: СТО, ГЛОБАЛНИ МИТОВИ И АЛТЕРНАТИВЕ
Очигледна су преимућства од довођења разочараних и осиромашених у глобалну заједницу. Видели смо ружне алтернативе у настављању смртоносних конфликата који бесне широм света, и у очајничким лицима гладних и бескућника.У суштини, она (либерализација трговине) неће престати, све док странци коначно не почну да размишљају као Американци, да се понашају као Американци и - најважније од свега - купују као Американци.
СТО је, у основи, први устав заснован на владавини трговине. До сада је сваки устав био заснован на суверенитету народа и земаља. Сваки устав је до сада штитио живот, стављајући га изнад профита. СТО, пак, штити профит, стављајући га изнад права на живот, како људи, тако и осталих врста.
Свет је кренуо путем једног од најдалекосежнијих експеримената у људској историји - према стварању дубоко интегрисаног „либералног" поретка у коме ће владати слободна трговина и слободно инвестирање, у које ће бити уплетено више нација и људи него икада до тада. Овај „Пројекат глобалног слободног тржишта" или авантура слободне трговине, како је називам на другом месту,заснована је на теоријама слободног тржишта и добитака који би одатле требало да произилазе. Њу подстиче консензус пословно оријентисане елите, а спроводе је ММФ, Светска
Банка, СТО и, уз различити степен ревности и доследности, већина националних влада. Ова тела настоје да трговину и друге видове либерализације толико утемеље, да каснијим владама постане немогуће да повуку свој пристанак. Врлине овога пројекта почивају на ваљаности претпоставки теорија слободног тржишта и трговине, које су делимично имагинарне, као што сам објаснио у претходним поглављима.
Основне претпоставке
Прва верзија Пројекта глобалне слободне трговине потиче из 1916. и предлога америчког политичара Кордела Хала о глобалној слободној трговини, која би се остварила преговарањем и „праведним" правилима трговања. Хал је своје тврдње темељио на теорији слободне трговине, подстицању трговине и светском миру до кога би она довела, а касније је такође наводио у свој прилог „легенду тридесетих" о наводно деструктивном протекционизму из те деценије.
Економисти су се после Велике депресије, грубо речено, делили на оне који заступају гледишта Хала или Кејнса. Хал је заговарао просперитет до кога ће довести слбодна трговина и слободно тржиште, док је Кејнс желео широко дефинисани напредак, пуну запосленост, друштвену једнакост и одређени степен ослањања на властите снаге, до чега се стиже интервенционистичком политиком и мало мање слободном трговином.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta