Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada ambalaže od papira". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Vežba br.1
Klasifikacija papira za izradu ambalaže
Bezdrvni papir izrađuje se isključivo od beljene celuloze i obično nisu keljeni - tutkalisni. Površina im je mašinski glatka i satinirana. Proizvode se u grmaturi od 60 - 120 g/m2,sa max 20% određenih punila. Služe za izradu omota za razna kaširanja i za izrdu običnih koverata.
Pisaći papir - Proizvode se od beljene celuloze, a neki sadrže i do 20% drvenjače. Za izradu ovih papira koriste se vlakanca dobijena preradom pamuka. Površina im je mašinski glatka - satinirana, a prave se u gramaturama od 50 - 120 g/ m2, potpino su keljeni. Služe za izradu koverata i raznih omotnica za štampu.
Pergament papir - Spada u grupu teško propustljivih materijala. Izrađuju se od celuloze koja dodatkom H2SO4 dobija otpornost prema H2O i masnoćama. U rolnama i tabacima težine 50 - 60 g/m2. Upotrabljava se za izrdu raznovrsne ambalaže u prehrambenoj industriji. Poluproziran je pa se koristi kao omotni papir.
Voštani papir - Spadaju oni koji su oslojeni ili impregnirani parafinom ili voskom. Za oslojavanje se koristi bezdrvni papir kao podloga od sulfatne celuloze i javljaju se u dve vrste:
Impregnirani
Oslojeni
Impregnirani - masa za voštenje je jednolično raspoređena po papiru.
Oslojeni - skoro celokupna masa za voštenje nalazi se na površini papira, a samo manji deo prodire u unutrašnjost.Otporan je na vodu.
Havana papir - Polukeljen papir, teško propustljiv, gramature 50 g/m2. Kod mašinske izrade kesa i kesica. Posebno se koristi za omotavanje životnih namirnica.
Superior papir - Celulozni papir, polukeljen i mašinski gladak sa jedne strane. Izrađuje se od starog papira i sekundarnih sirovina. Gramature od 60, 80, 105 i 125 g/m2. Koristi se za izradu kesica od 1/2, 1 i 2 kg.
Natron papir - Proizvodi se od nebeljene sulfatne celuloze. Pošto ima duga vlakna poseduje veliku otpornost na kidanje i mehanička oštećenja kao i određenu žilavost. Obično je smeđe boje, koristi se za izradu natron vreća. Koristi se i za izradu talasastog kartona za ravne slojeve (flekso štampa). Druga, hrapava strana pogodna je za slepljivanje slojeva. Može se oplemenjivati u cilju postizanja otpornosti na H2O. Oplemenjivanje se vrši raznim vrstama smola, voskovima, polietilenom i Al folijom. Ukoliko se želi natron papir bele boje onda se u poizvodnji koristi beljena sulfatna celuloza.
Kraft papir - Proizvodi se od nebeljene sulfatne celuloze. Karakteristične je smeđe boje, veoma je žilav i poseduje dobre mehaničke osobine, koristi se za izradu papirnih vreća većih dimenzija. Kraft papir od beljene celuloze gramature od 25 - 70 g/m2 koristi se za izradu papirnih kesa sa ručkom i četvrtastim dnom.
Šrenc papir - Proizvodi se od otpadnog starog papira sa malim sadržajem celuloze, sive i smeđe boje. Upotrebljava se za izradu transportne ambalaže i pravljenje uložaka za pregrade u kutijama. Slabijeg je kvaliteta, gramature od 80 - 230 g/m2.
Formati papira iz rolne
U izradi papirne ambalaže, velike količine papira isporučuju se u rolni, koje se štampaju i dorađuju na rotacionim mašinama. Zato je veoma važno znati širinu papine trake i obim namotavanja rolne. Ove dimenzije određuju se prema tehničkim karakteristikama mašine, odnosno prema širini cilindra sa štamparskom formom i način sečenja i oblikovanja papirne ambalaže posle štampe. Dužina papirne trake - rolne zavisi od obima i gramature papira - debljine papira.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta