Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkohol u porodici i dete". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA
SUBOTICA
T E M A S E M I N A R S K O G R A D A:
A L K O H O L U P O R O D I C I I D E T E
PREDMET:
PORODIČNA PEDAGOGIJA
Deca uče ono s čim žive
Ako dete živi s kritikom,
uči da osuđuje.
Ako dete živi s nasiljem,
uči da se tuče.
Ako dete živi sa strahom,
uči da bude zabrinuto.
Ako dete živi sa samilošću,
uči da samo sebe sažaljeva.
Ako dete živi s ismejavanjem,
uči da se stidi.
Ako dete živi s ljubomorom,
uči šta je zavist.
Ako dete živi sa stidom,
uči se osećaju krivice.
Ako dete živi s ohrabrenjem,
uči se samopouzdanju.
Ako dete živi u toleranciji,
uči se strpljenju.
Ako dete živi s pohvalama,
uči da ceni.
Ako dete živi s prihvatanjem,
uči se ljubavi.
Ako dete živi s odobravanjem,
uči da voli samoga sebe.
Ako dete živi s priznanjem,
uči da je dobro imati cilj.
Ako dete živi s deljenjem,
uči o velikodušnosti.
Ako dete živi s poštenjem i pravednošću,
uči da postoji istina i pravda.
Ako dete živi sa sigurnošću,
uči se veri u sebe i one oko sebe.
Ako dete živi s prijateljstvom,
uči da je svet mesto na kojem je prijatno živeti.
Dorothy Nolte
 
SADRŽAJ:
UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ISTORIJA ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
DEFINICIJA ALKOHOLA I ALKOHOLIČARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TOKSIČNO DEJSTVO ALKOHOLA NA ORGANE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
ŠTA SVAKO TREBA DA ZNA O ALKOHOLIZMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
DECA U PORODICI ALKOHOLIČARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
SOCIJALNE POSLEDICE ALKOHOLIZMA U PORODICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ALKOHOL I MLADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
BORBA PROTIV ALKOHOLIZMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
PREVENCIJA ALKOHOLA MLADIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ISPOVESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ZAKLjUČAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
LITERATURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uvod
Alkoholizam je tema o kojoj se vekovima raspravlja. Stari grci i Rimljani, kao najcivilizovaniji narodi svoga vremena, poznavali su probleme alkoholizma.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta