Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja preduzeća". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola za primjenjene i pravne nauke
„Prometej“ Banja Luka
seminarski rad
iz predmeta : osnove računovodstva
TEMA : ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
Banja Luka,januar 2011.
SADRŽAJ
1. UVOD………………………………………………….……………………………………3
2. ANALIZA PUTEM POKAZATELJA……………………..……………………………….4
2.1. Pokazatelji ekonomičnosti…………………………………………………………..4
2.2. Pokazatelji likvidnosti………………………………………………………………5
2.3. Pokazatelji zaduženosti………………………………………….…………………..5
2.4. Pokazatelji aktivnosti……………………………………………….……………….6
2.6. Pokazatelji investiranja……………………………..……………………………….7
2.7. Du Pont analiza……………………………….……………………………………..7
3. ANALIZA LIKVIDNOSTI…………………………………………………………………8
3. ANALIZA FINANCIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA
4. PRIMJER IZ PRAKSE: Analiza likvidnosti preduzeća d.d. Podravka….…………………10
4.1. Upravljanje rizikom likvidnosti u preduzeću D.D. Podravka…………….……….10
4.2. Analiza odnosa bilansnih pozicija preduzeća D.D. Podravka……..………………10
4.3. Analiza likvidnosti poduzeća D.D. Podravka……………………………………..13
5. ZAKLJUČAK………………………………………...……………………………………17
6. LITERATURA……………………………………..………………………………………18
UVOD
Likvidna imovina jest novac na računu ili neka druga imovina trgovačkog društva koja se brzo može pretvoriti u novac, npr. brzo unovčive vrijednosnice i, u nekim slučajevima, dospjela potraživanja od kupaca.
Pokazatelji likvidnosti postali su neizostavni indikator u upravljanju likvidnom imovinom. U poslovanju poduzeća cilj broj jedan jest povećanje vrijednosti poduzeća radi oplođivanja kapitala vlasnika, a likvidnost je cilj koji to omogućuje.
ANALIZA PUTEM POKAZATELJA
Razlikuju se dvije vrste financijskih odnosa:
Prvi odnos je odnos u bilanci stanja, jer se brojnik i nazivnik svakog stanja uzima iz bilance.
Drugi odnos je odnos iz izvještaja o dobiti, koji uspoređuje jednu stavku izvještaja o dobiti s drugom stavkom izvještaja o dobiti.
2.1. Pokazatelji ekonomičnosti
Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Iz toga proizlazi da se ti pokazatelji računaju na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka. U pravilu pokazatelji bi trebali biti veći od jedan, odnosno, što su veći, to se više prihoda ostvaruje na jedinicu rashoda. Temeljni pokazatelji ekonomičnosti su:
Ekonomičnost ukupnog poslovanja - ukupni prihodi / ukupni rashodi
Ekonomičnost poslovanja prodaje - prihod od poslovne aktivnosti / rashod od poslovne aktivnosti
Ekonomičnost financiranja - financijski prihodi / financijski rashodi
Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti - izvanredni prihodi / izvanredni rashodi
2.2. Pokazatelji likvidnosti
Za pokazatelje likvidnosti naročito su zainteresirani menadžeri poduzeća kako bi u svakom trenutku bili sigurni da će moći udovoljiti dospjelim kratkoročnim obvezama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta