Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dečji savez i dečje organizacije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde..
Dečji savez
Dečji savez je samostalna organizacija dece i zajedno sa organizacijom odraslih, Prijateljima dece Srbije, čini jednu celinu. Njihov rad se zasniva na Ustavu Srbije, odgovarajućim zakonima i Konvenciji OUN o pravima deteta.
Nastao je transformacijom Saveza pionira Srbije, nezavisan je od svih oblika političkog organizovanja odraslih i ima svetovni karakter.
Dečji savez je društvena i vaspitna organizacija osnovnoškolske dece Srbije u kojoj deca ostvaruju potrebe za druženjem, igrom, učešćem u kulturno-zabavnom i društvenom životu, otkrivaju i razvijaju svoje stvaralačke i druge sposobnosti. U Dečjem savezu se polazi od želja, interesa i potreba deteta.
Prijatelji dece Srbije su inicijatori i neposredni organizatori osnivanja Dečjeg saveza u sredinama gde je to potrebno i moguće. Neposredne organizacione pripreme i rukovođenje akcijama vrši Savet Dečjeg saveza koga čine odrasli i koji formiraju gde god može da radi (školi, mesnoj zajednici,…). Osniva se odlukom društva Prijatelja dece i čine ga: roditelji, nastavnici, omladinci, društveni i stručni radnici, svi koji mogu pomoći rad dečjeg kolektiva do završetka njihovog obaveznog školovanja.
Istorijski osvrt
1941. godine izvestan broj dece našao se u partizanskim redovima sa raznim zadacima, ali ne postoje pouzdani podaci o tome gde su se javile prve dečje organizacije u ratu, zna se samo da su nastale u ovom periodu pod različitim nazivima: Dečja straža, Radna četa, Dečja četa, čak i pod nazivom Dečji savez. Kao najvažniji navode se fizičko zdravlje, kulturno-umetnički rad i razvoj dece. Takve dečje organizacije kao na pr. Savez pionira tadašnje Jugoslavije koji su činila deca od 7-13 godina odlikuje vojnički karakter (Savez pionira je ponikao u ratu, deca su zloupotrebljavana, čak i posle rata su ostala militarizovana obeležja i oznake, na pr. pozdrav), ideologizacija i politizacija (SPJ je organizacija jedne politike, jedna ideologije, jednog puta, glavna funkcija je bila priprema za samoupravni život), obaveznost (definiše se kao dobrovoljna organizacija ali se prioniri proglašavaju svi od 7-13/14 god.), kolektivnost (individualnost je egoizam). Ovi najkrupniji nedostaci su proizveli potrebu tranformacije Saveza pionira u Dečji savez.
Dečji savez je osnovan 21. maja 1990. Godine. Istog dana je Savez za socijalističko vaspitanje tranformisan u Prijatelje dece Srbije. Po odluci o tranformaciji SPJ u Dečji savez Srbije 21.5.1990.god. Dečji savez je „opšta, vaspitna, društvena, dobrovoljna organizacija dece svetovnog karaktera, nezavisna u odnosu na političke partije“. Školske 1990/1991 god. urađen je Nacrt osnova programa i organizacije Dečjeg saveza Srbije koji je imao privremeni karakter. 28. juna 1991.godine Savet dečjeg saveza Srbije je usvojio tekst Osnova programa i organizacije rada Dečjeg saveza Srbije.
Ciljevi, zadaci i načela rada
Dečji savez ima za cilj da doprinosi skladnom fizičko-zdravstvenom, intelektualno-radnom, društveno-moralnom i estetskom razvoju dece kako bi ih pripremili za život u savremenom društvu.
Zadaci dečjeg saveza:
Da stvara okolnosti i vaspitne situacije u kojima će detetu biti pristupačna najbolja ostvarenja u kulturi, umetnosti, sportu i drugim područjima života putem bogate i raznovrsne ponude sadržaja i aktivnosti za decu;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta