Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agencija za zaposljavanje - predmet organizacija preduzeca". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Seminarski rad
Iz predmeta: Organizacija preduzeca
Tema:
Agencija za zaposljavanje
Agency for employment
Januar2009.godine
Kragujevac
Sadrzaj:
Uvod 2
Agencija za zaposljavanje- Pojam 3
Agencija za zaposljavanje-Tipovi 3
Agencija za zaposljavanje-Delatnost 4
Agencija za zaposljavanje-Ciljevi 4
Agencija za zaposljavanje-Usluge 4
Potreba za privremenim zaposljavanjem 5
Posredovanje pri zaposljavanju 5
Trenkwalder 7
Zakljucak 8
Literatura 9
Uvod
„Ljudska energija je kao svetlosna energija.Kada se rasipa,ona se,kao i kod obicne sijalice,rasipa na uobicajeni nacin, Ali kada se usmeri i koncentrise u jednom pravcu,kao i kod laserskog snopa,ima moc da presece svaku prepreku“. K. Vlanhord, Teri Vergon
Tema ovog rada jesu agencije za zaposljavanje. Shodno tome pokusacu da objasnim sam pojam,kao i delatnost kojom se agencije za zaposljavanje bave.
Pokusacu da objasnim nacin funkcionisanja agencija za zaposljavanje,koji tipovi postoje,njihove ciljevie,kao i usluge koje pruzaju. Zatim cu staviti akcenat na potrebe za privremenim zaposljavanjem
i posredovanje pri zaposljavanju kao dve naj komercijalnije usluge.
Na samom kraju rada cu prikaziti u kratkim crtama kako Trenkwalder,agencija za zaposljavanje, funkcionise u praksi.
Agencija za zaposljavanje- Pojam
Ljudi su najvazniji resurs organizacije,jer se kroz taj resurs zapravo upravlja svim ostalim resursima:znanjem, novcem, materijalima, opremom itd.
Agenciju za zaposljavanje mogu da osnuju fizicka i pravna lica,u skladu sa zakonom.
Agencija obavlja poslove zaposljavanja utvrdjene Zakonom o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti («Sl.glasnik RS» br. 71/2003), i upisuje se u Registar privrednih subjekata, Beograd, Trg Nikole Pasica 5/IV, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od strane Ministarstva rada, zaposljavanja i socijalne politike. Zakonom o ministarstvima («Sl.glasnik RS» br. 43/2007) pomenutu dozvolu izdaje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije.
Dozvolu za rad Agenciji, Ministarstvo izdaje na osnovu pismenog zahteva, uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu prostorne i tehnicke opremljenosti i strucne osposobljenosti zaposlenih, sto je blize uredjeno Pravilnikom o prostorno i tehnickim uslovima i sadrzini dozvole za rad agencije i Pravilnikom o programu i nacinu polaganja ispita za rad u zaposljavanju («Sl.glasnik RS» br. 7/04).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta