Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatizovani obradni sistemi za velikoserijsku i masovnu proizvodnju". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


MATURSKI RAD Automatizovani obradni sistemi za velikoserijsku i masovnu proizvodnju
Sadržaj
UVOD…………………………………..........................................……….1
1. OPŠTE POSTAVKE………...........................................………………1 2. SPECIJALNE MAŠINE ALATKE…….........................……………..2 2.1.Podjela specijalnih mašina alatki…….........................…………..2 3. MODULI SPECIJALNIH MAŠINA…………………………………7 4. TRANSFER LINIJA…………………………………………….……12 4.1.osnovni pravci gradnje transfer linija…………………………..12 4.2 Projektovanje tehnološkog postupka…………………….......…14 4.3. Sistemi upravljanja na transfer linijama....................................14 4.4. Uredjaji za zaustavljanje i signalizaciju......................................14 4.5. Sredstva za upravljanje ciklusom rada transfer linija..............15 4.6. Transport na transfer linijama....................................................15 4.7. Upravljanje transfer linijom........................................................17 LITERATURA.........................................................................................18
1
„Automatizovani obradni sistemi za velikoserijsku i masovnu proizvodnju”
UVOD Za proizvode koji se proizvode u veoma dugom vremenskom periodu uvodi se velikoserijska i masovna proizvodnja. Za ovu vrstu proizvodnje koriste se automatizovani obradni sistemi koji proizvode jednu vrstu proizvoda-mase dok usled modifikacije ne dodje do izmjene proizvoda. Ako se proizvod mijenja potpuno novim proizvodom, dolazi do znatnih promjena u nacinu proizvodnje, koje mogu dovesti do velikih promjena ili potpune zamjene proizvodnih sredstava, odnosno u konkretnom slucaju obradnih sistema.
1. OPŠTE POSTAVKE
Velikoserijsku i masovnu proizvodnju karakteriše veliki broj proizvedenih komadaproizvoda u jedinici vremena. Za ovaj vid proizvodnje namjenski se projektuju mašine koje izvode samo pojedine operacije na radnom predmetu, tako da je za kompletnu obradu radnog predmeta potreban veliki broj namjenskih-specijalnih mašina. Specijalne mašine su mašine koje se projektuju za kvalitetno izvodjenje jedne ili više specijalizovanih operacija na radnom predmetu, sa unaprijed projektovanim kapacitetom. Visokoserijska i masovna proizvodnja industrijskih predmeta razlikuje se u svim oblastima mašinske industrije, pa se u njima primjenjuju i navedene specijalne mašine za izradu proizvoda. U ove vrste mašina spadaju: mašine za izradu mašinskih djelova struganjem, glodanjem, plasticnom deformacijom, termickom obradom, kao i pokretne trake i mašine za montažu djelova. Sve ove mašine su automatizovane sa manjim ili vecim stepenom automatizacije. Stepen automatizacije mašina zavisi od više faktora.
2. SPECIJALNE MAŠINE ALATKE 2.1. Podjela specijalnih mašina alatki Specijalne mašine alatke kao što je prikazano na slici 1. mogu se podijeliti na više nacina i to: Prema broju radnih predmeta koji se mogu istovremeno obradjivati na mašini, Prema nacinu dejstva radnih organa
2
Prema vrsti veza
Sl. 1. Podjela specijalnih mašina Prema broju radnih predmeta koji se mogu istovremeno obradjivati na jednoj mašini specijalne mašine alatke dijele sa na jednopozicione i visepozicione. Prema nacinu dejstva radnih organa dijele se na mašine sa kontinualnim-stalnim dejstvom, i mašine sa ciklusnim-periodicnim dejstvom. Prema vrsti veza agregata, specijalne mašine se dijele na
mašine sa paralelnim, rednim i kombinovanim vezama agregata. Jednopozicione mašine obradjuju samo jedan radni predmet u jednoj poziciji-polozaju. Radni predmet moze biti istovremeno obradjivan sa više strana. Višepozicione mašine kao sto je prikazano na slici 2. obradjuju istovremeno više istih radnih predmeta, tj. vrše više operacija na istom radnom predmetu u više pozicija. U svakoj poziciji se obradjuje odredjena operacija na istom radnom predmetu. Radne pozicije povezane u jednu radnu cjelinu obrazuju obradni sistem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta