Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ćovjek kao faktor sigurnosti i prometa". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
SADRŽAJ...................................................................................................................... 3
1. UVOD.............................................................................................................................. 4
2. PSIHOFIZIČKE KARAKTERISTIKE ČOVJEKA I SIGURNOST SAOBRAĆAJA........................... 5
3. OSOBINE VIDA I SLUHA ČOVJEKA I KRETANJE U SAOBRAĆAJU...................................... 8
4. ZNANJA I VJEŠTINE ČOVJEKA I KRETANJE U SAOBRAĆAJU............................................. 9
4.1. Gradska vožnja................................................................................................. 10
4.2. Vožnja u različitim vremenskim intervalima.................................................... 10
4.3. Vožnja izvan naseljenog mjesta....................................................................... 10
4.4. Noćna vožnja................................................................................................... 10
4.5. Vožnja brzom cestom sa fizički odvojenim kolovozima................................... 10
4.6. Vožnja autocestom.......................................................................................... 11
4.7. Kurs napredne vožnje...................................................................................... 11
4.8. Defanzivna vožnja............................................................................................ 11
4.9. Programi sigurne vožnje.................................................................................. 12
5. MLADI VOZAČI I SIGURNOST U SAOBRAĆAJU................................................................ 14
6. DJECA I SIGURNOST U SAOBRAĆAJU.............................................................................. 17
7. SAOBRAĆAJNA KULTURA ČOVJEKA I KRETANJE U SAOBRAĆAJU.................................... 20
ZAKLJUČAK.................................................................................................................. 22
LITERATURA................................................................................................................. 23
1. UVOD
Čovjek kao osoba koja upravlja saobraćajnim sredstvom ili čovjek kada se kreće kao pješak u saobraćaju, najznačajniji je faktor sigurnosti saobraćaja. Osim Što upravlja saobraćajnim sredstvom, čovjek ga i konstruira, izrađuje i održava, kao i projektuje izrađuje i održava cestu i okolinu, što povećava čovjekov doprinos u cijelom sistemu sigurnosti u saobraćaju.
Prilikom utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode najjednostavnije je okriviti čovjeka-vozača, odnosno osobu koja je upravljala saobraćajnim sredstvom. Tvrdnja koja se vrlo često pojavljuje u izvještajima sa mjesta događaja da je saobraćajna nezgoda nastala zbog vožnje neprilagođene uslovima i stanju na cesti nije adekvatno određena, jer u znatnom broju saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama uzročnik nastanka saobraćajne nezgode je sa propustom dva ili više faktora sigurnosti u saobraćaju.
Stručnom analizom neophodno je utvrditi i uticaj ostalih faktora sigurnosti (vozilo, cesta, okolina) koji su mogli doprinijeti nastanku saobraćajne nezgode, odnosno doprinijeli da posljedice saobraćajne nezgode budu teže. Čovjek jeste najvažniji element sigurnosti u cestovnom saobraćaju gledano sa aspekta da on utvrđuje sigurnosne karakteristike ceste, vozila i okoline.
Obilježja i karakteristike svake osobe se različito ispoljavaju. Na čovjekovo ponašanje u saobraćaju utiču struktura i dinamika ličnosti, iskustvo i vještina, starosna dob, spol, socijalno-demografska obilježja, utjecaj alkohola i ostalih omamljujućih sredstava, umor, bolest, vještina upravljanja vozilom i dr.
Ponašanje čovjeka je uslovljeno strukturom ličnosti koja se odlikuje individualnim svojstvima, psihičkim, moralnim, kulturnim i drugim osobinama. Čovjek svojim ponašanjem najviše utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda. Prema nekim istraživanjima, 60-70% saobraćajnih nezgoda se dogodi upravo zbog greške čovjeka (vozača, pješaka).
Sigurnost saobraćaja u najvećoj mjeri ovisi od čovjeka, njegovog ponašanja i reagovanja na situacije sa kojima se susreće u saobraćaju. U saobraćaju čovjek se pojavljuje kao vozač, putnik ili pješak i u svakom slučaju čovjek je ključni element u sistemu saobraćaja. Međutim, to ne znači da je čovjek jedini uzrok saobraćajne nezgode, jer greška može nastati i kao posljedica stanja ceste i vozila ili poremaćaja koji je "došao" iz saobraćajne okoline.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta