Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Auto baza". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Prostor za organizaciju smeštaja, opravku i održavanje voznog parka je neophodan preduzećima koja se bave transportom putnika i tereta. U ovom projektu urađeno je idejno tehnološko rešenje autobaze za transportno preduzeće koje poseduje 90 vozila marke i tipa FAP 1620, koja godišnje pređu 50 000 km.
Projektom je predviđeno da autobaza ima sledeće sadržaje:
parkiralište za putnička vozila: 20 do 40 parking mesta,
ulaz: 1
SSG ( n+m ): 1+0
održavanje ( np + nk ): 1+7
smeštaj: ( prema procenjenom stepenu stacionarnosti )
izlaz iz autobaze: 1
U autobazi nije predviđeno da se pružaju usluge trećim licima.
Predloženo rešenje biće detaljno izloženo u daljem toku projekta.
2. DEFINISANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA UNUTAR AUTOBAZE
Da bi izvršili proračun dimenzija parkirališta, širina prolaza za ulaz i izlaz vozila sa mesta za parkiranje, širina prolaza za ulaz i izlaz iz pogona za održavanje, kao i samu površinu radnog mesta vozila u pogonu za održavanje potrebno je da poznajemo neophodne dimenzije vozila.
Dimenzije vozila su sledeće:
dužina vozila................................................................. L= 8,21 m
prednji prepust vozila.................................................... l1= 1,3 m
zadnji prepust............................................................... l2= 2,11 m
razmak osovina............................................................. lv= 4,8 m
širina vozila................................................................... B= 2,46 m
najmanji poluprečnik kruga okretanja................... R= 10.2 m
Sadržaji autobaza imaju sledeći kapacitet:
parkiralište putničkih vozila.......................................... 30 parking mesta
ulaz................................................................................ 1
SSG (n+m).................................................................... 1+0
kapaciteti za održavanje (np+nk)................................... 1+7
smeštaj........................................................................... 90 parking mesta
izlaz............................................................................... 1
Traženi elementi autobaza su raspoređeni tako da poštuju poznate norme i kriterijume o položaju i kretanju vozila i u skladu sa mogućnostima koje je pružala lokacija.
Tehnološki proces kretanja vozila unutar autobaze dat je na sledećoj šemi
EMBED AutoCAD.Drawing.16
Ovaj proces podrazumeva ulazak u autobazu na ulazu (U), zatim odlazak na stanicu za snabdevanje gorivom (SSG) i primopredaju (PP), ukoliko se na primopredaji utvrdi da je na vozilu potrebno izvršiti neku od korekcija ili eventualno pranje vozilo se šalje u objekat za održavanje (PR ili KO) a zatim ide na smeštaj gde čeka na novi radni dan. Iz baze vozilo izlazi sa izlaza (I).
3.KRITERIJUMI ZA RAZMEŠTAJ ELEMENATA AUTOBAZE
Za razmeštaj elemenata autobaze transportnog preduzeća sa datim brojem vozila ispoštovani su sledeći kriterijumi:
razmeštaj je izvršen tako što je deo raspoložive površine iskorišćen, jer je zadata lokacija bila dosta prostrana, tako da ostaje mogućnost kasnijeg razvoja i širenja elemenata autobaze,
sva kretanja vozila kroz autobazu su jednosmerna,
sva kretanja vozila kroz autobazu se obavljaju bez dodatnih manevrisanja,
obezbeđena je direktna veza između autobaze i jedne javne saobraćajnice,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta