Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Зрењанинска Гимназија
Зрењанин
МАТУРСКИ РАД ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Тема: Алкохолизам
Ученик: Јелена Кантар, IV 8 професор: Весна Одаџић
Јануар 2009.године
АЛКОХОЛИЗАМ
„ Да ли је вино храна, лек или отров, је ствар дозирања“
Парацелзус, немачки некар
Алкохолизам је један од најтежих проблема савремене социјалне медицине. Данас је по значају „болест број три“ савременог човечанства и налази се одмах иза кардиоваскуларних и малигних обољења, а испред туберкулозе. Алкохолизам, дакле, проузрокује већи морбидитет (број оболелих на хиљаду становника) и морталитет (број умрлих на хиљаду оболелих) него туберкулоза. Многи сматрају да је алкохолизам данас озбиљнији проблем и од рака.
Светска здравствена организација је 1951.године дефинисала алкохоличаре као „особе које дуготрајно и прекомерно пију алкохолна пића, код којих је зависност од алкохола таква да испољавају поремећаје у области психичког и физичког здравља и поремећаје у односима са другим особама и свог економског стања. У алкохоличаре се убрајају већ и они који показују почетне знаке поремећаја у том смислу“.
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА АЛКОХОЛИЗМА
Алкохоличари чине више од 10% одрасле мушке популације, или другим речима, за око 30% мушких особа неопходна је активна помоћ због алкохолизма или превелике употребе алкохола. Мада не располажемо тачним статистичким подацима, сигурно је да смо по броју алкохоличара међу водећим европским земљама. Реч је о последицама друштвено прихваћене, легалне дроге; алкохол је данас најприступачнији негативни порок, доступан свим слојевима друштва и свим узрастима.
Ова, такозвана „трећа болест“, негативно утиче и тешко оштећује не само болесника-алкохоличара, већ и његову околину, па и читаво друштво. Сматра се да у околини алкохоличара бар још три особе пате и пропадају – физички, психички, морално, економски и социјално. Позната је формула: жена алкохоличара постаје неуротична а деца васпитно запуштена. Значи, званичан број алкохоличара треба помножити са три, да би се добила права слика о последицама алкохолизма и његовом значају.
ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ
Зависност о алкохолу је уско везана уз пијење алкохолних пића као прихваћени облик понашања. У најстаријим писаним споменицима, као и усменом предању о обичајима и традицијама, налазе се прикази приређивања алкохолних пића и пијења. Пиво је било познато у старом Египту, још из 4-5 миленијума пре наше ере, као што показују цртежи и хијероглифски написи оног времена. Већ рано се у писаним споменицима могу наћи и описи тешкоћа које пијење може узроковати, а наведене су и мере које су предузимане у његовом сузбијању. Такви описи се налазе у писаним споменицима античких култура: вавилонске, сумеранске, египатске, израелске, грчке и римске... тек кад је дошло до индустријске револуције, запажено је да претерано опијање и алкохолизам негативно утичу на раднике па, према томе, и на производњу.Тада су почеле и прве системске акције против опијања и алкохолизма.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta