Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antivirusni programi". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD -........................................................................................................................... 1
1. ŠTA SU KOMPJUTERSKI VIRUSI? ....................................................................... 1
1.1. Aktiviranje kompjuterskih virusa..............................................................................2
2. KLASE VIRUSA ....................................................................................................... 3
2.1. Boot sektor virusi .................................................................................................... 3
2.2. Infektori datoteka..................................................................................................... 4
2.3. Macro virusi...............................................................................................................4
2.4. Internet virusi........................................................................................................... 4
3. WORM (CRV) I TROJANSKI KONJ....................................................................... 5
3.1. Worm............................................................................................................. 5
3.2. Trojanski konj...................................................................................................... 6
4. ANTIVIRUSNI PROGRAMI.................................................................................... 7
4.1. Vrste antivirusnih programa ................................................................................... 7
4.1.1. NORTON ANTI – VIRUS............................................................................... 7
4.1.2. SOPHOS ANTI – VIRUS .............................................................................. 10
4.1.3. NOD32 ........................................................................................................... 10
4.1.4. PANDA ANTIVIRUS TITANIJUM ............................................................. 11
4.2. Antivirusne metode............................................................................................... 11
4.2.1. SKENERI ....................................................................................................... 11
4.2.2. CRC SKENERI .............................................................................................. 12
4.2.3. BLOKERI DOGAĐAJA – BEHAVIOUR BLOCKERS .............................. 12
4.2.4. IMUNIZATORI ............................................................................................. 12
5. VIRUSI U MREŽI ................................................................................................... 13
Zli Attachmenti......................................................................................................... 13
- Mrežna zaštita računara –.................................................................................. 13
Mrežni antivirus alati: Symantec Antivirus filtering for Microsoft Exchange 200014
6. ZAŠTITA OD VIRUSA........................................................................................... 15
6.1. ŠEST ZLATNIH KORAKA U ANTIVIRUSNOJ ZAŠTITI .............................. 16
- UVOD -
Stručnjak za viruse, Fred Cohen je kroz svoja istraživanja, doktorsku disartaciju i
različite publikacije praktički zasnovao novu znanost o virusima. On je razvio teoretski,
matematički model o ponašanju kompjuterskih virusa. Cohenova formalna definicija
(model) ne bi se mogla tako jednostavno prevesti iz matematičkog na obični jezik ljudi,
ali njegova skraćena definicija otprilike glasi: ''Kompjuterski virus je kompjuterski
program koji može inficirati druge kompjuterske programe modificirajući ih na taj način
da to podrazumjeva stvaranje stvaranje svoje vlastite kopije.''
- Problem sa Cohenovom skraćenom definicijom je što ona ne obuhvaća mnogo
karakteristika koje daje njegov matematički model. No, na drugu stranu, koristeći
Cohenov formalni model, on neke stvari svrstava u viruse koje nitko ne bi
smatrao virusom npr. program DISKCOPY.
- Većina od nas bi se složila sa ovakvom definicijom virusa: ''Kompjuterski virus je
program koji ima mogućnost razmnožavanja, a sadrži kod koji kopira sam sebe i
tako može ''zaraziti'' druge programe modificirajući njih ili njihovu okolinu na taj
način da poziv inficiranog programa zapravo upućuje na izvršavanje moguće
kopije virusa.''
- Većina ljudi koji se bave računarima, koriste termin ''virus'' za svaku vrstu
programa koji pokušava sakriti svoju destruktivnu funkciju i / ili se pokušava
razmnožiti na što je više moguće računara, iako bi se neki od tih programa mogli
nazvati ''crvima'' (worms) ili ''Trojanskim konjima'' (Trojan horses).
Ovi programi su zapravo veoma ozbiljna stvar, razmnožavaju se brže nego ih se
pronalazi i zaustavlja. Najbezazleniji virus može biti stvarna životna prijetnja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta